Классификация неорганических соединений

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Прості речовини.

Молекули складені із атомів одного виду (атомів одного елемента). В хімічних реакціях не можуть розкладатися і утворювати  другі речовини.

Складні речовини (або хімічні сполуки).

Молекули складені із атомів різного виду (атомів різних хімічних елементів). В хімічних реакціях розклдаются і утворюють декілька інших речовин.

Неорганічні речовини 

Прості

Метали

Неметали

Складні

Оксиди

Основи

Кислоти

Солі

 Чіткої границі  між металами та неметалами немає, тому,  що є прості речовини,  які виявляють  двоякі властивості.  

Алотропія

Алотропія - властивість деяких хімічних елементів утворювати декілька простих речовин, які відмінні за своїми властивостями та будовою.

Речовини, що утворюються  називають –алотропними видозмінами, або модифікаціями

С - алмаз, графіт, карбін

O - кисень, озон.

S - ромбовидна, пластична.

P - білий, червоний, чорний.

Явище алотропії обумовлене двома причинами:

1) різним числом атомів в молекулі, наприклад кисень O2 та озон O3

2) утворенням різних кристалічних форм, наприклад алмаз, карбін і графіт.

ОСНОВИ

Основи - це складні речовини, в яких атоми металів з’єднані з одною або декількома гідроксильними групами (з точки зору теорії електролітичної дисоціації, основи - складні речовини, при дисоціації яких в водному розчині утворюються катіони металу (або NH4+) і гідроксид - аніони OH-).

Класификація.

Розчинні  в воді (луги) і нерозчинні.

Амфотерні основи виявляють властивості слабких кислот.

Добування

  1. Реакції активних металів ( лужних та лужно-земельних металів) з водою:

2Na + 2H2O ® 2NaOH + H2­

Ca + 2H2O ® Ca(OH)2 + H2­

  1. Взаємодія оксидів активних металів з водою:

BaO + H2O ® Ba(OH)2

  1. Електроліз водних розчинів солей

2NaCl + 2H2O ® 2NaOH + H2­ + Cl2­

Хімічні властивості

Луги
Нерозчинні основи
  1. Дія на індикатори

лакмус - синій

метилоранж - жовтий

фенолфталеїн - малиновий

––

  1. Взаємодія з кислотними оксидами.

2KOH + CO2® K2CO3 + H2O

KOH + CO2® KHCO3

––

  1. Взаємодія з кислотами (реакція нейтралізації)

NaOH + HNO3® NaNO3 + H2O

Cu(OH)2 + 2HCl ® CuCl2 + 2H2O

  1. Реакція обміну з солями

Ba(OH)2 + K2SO4® 2KOH

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы