Коммерциализация интеллектуальной собственности

Але ж головним важелем технічного і економічного розвитку країни залишається комерціалізація об, єктів інтелектуальної власності.

За рішенням міжгалузевої наради з питань розвитку науки у вищих навчальних закладах України (21. 12. 06р. ) за участю віце-прем, єр Міністра Табачника Д. В. комерціалізація ОІВ є пріоритетом економічного розвитку України.

Тому питання, які стосуються інтелектуальної власності виходять на перше місце в науково-технічному прогресі суспільства, а самі об, єкти права інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, НОУ-ХАУ) відіграють значну роль у забезпеченні конкурентоспроможності товарів і послуг і стають таким чином вирішальним фактором економічного розвитку. Будучи введеними до цивільного обороту вони приносять підприємству додатковий прибуток або дозволяють досягти соціального ефекту.

Поставлені на бухгалтерський облік, як нематеріальні активи (НМА) об, єкти інтелектуальної власності суттєво збільшують вартість активів підприємства.

Досвід розвинутих держав світу вказує, що для зайняття домінуючих позицій в світовій економіці ці держави заохочують і стимулюють не тільки науково-технічну, а і впроваджувальну діяльність. В результаті в цих країнах близько 50 % активів підприємств складають права на об, єкти інтелектуальної власності. В той час в Україні цей показник знаходиться на рівні 1 %. Тому у вітчизняних підприємств є великий невикористаний потенціал для докапіталізації промислових об, єктів.

Розробка новітніх технологій не означає, що вони автоматично перетворяться в товар і будуть впроваджені до виробництва

Для цього необхідно розробити оптимальні шляхи їх комерціалізації. Потрібна ефективна система підготовки ОІВ до комерціалізації та механізм введення їх в господарський оборот.

Для комерціалізації ОІВ, які створюються в наукових установах, необхідно мати дієвий механізм залучення до цього процесу виробничників та промисловців.

Вирішенням цих проблем згідно із наказом міністерства освіти і науки України № 533 від 24. 06. 2004р. займаються підрозділи комерціалізації ОІВ вузів. Основним завданням цих підрозділів є сприяння комерціалізації ОІВ, просування на ринок результатів НДР та НДДКР, залучення інвестицій для науково-технічної діяльності, вирішення юридичних проблем, зокрема пов, язаних із забезпеченням набуття прав на ОІВ та захист прав та інтересів винахідників.

У підґрунті будь-яких інноваційних проектів знаходяться об, єкти права інтелектуальної власності і це визначає комерційну зацікавленість підприємств у питаннях використання та правової охорони ОІВ.

На відміну від великих фірм, середні і невеликі підприємства, до яких належать підприємства спиртової промисловості не мають достатнього фінансування для самостійного створення та доведення до промислового впровадження ОІВ, а також для надбання прав на них. Вони не мають патентно-ліцензійних відділів, що забезпечують створення, правову охорону та комерціалізацію ОІВ. Тому використання інтелектуальної власності на цих підприємствах здійснюється в умовах недостатньої обізнаності. Це не дозволяє в повній мірі використовувати великі переваги, що дає інтелектуальна власність у бізнесі. Крім того, незнання законів, що регулюють правовідносини у сфері інтелектуальної власності, може привести до порушення підприємством чужих прав на ОІВ, що тягне за собою адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.

Керівники підприємств в сучасних умовах ринкової економіки повинні свідомо використовувати ОІВ для підвищення конкурентоспроможності власного виробництва без порушення прав інтелектуальної власності інших суб, єктів господарювання.

В сучасному високотехнологічному суспільстві використання ОІВ забезпечує значно більший економічний ефект, ніж використання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы