Коммерциализация интеллектуальной собственности

План 

Вступ

  1. Мета і основні способи комерціалізації
  2. Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві
  3. Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства
  4. Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності
  5. Комерціалізація об,єктів інтелектуальної власності - рушійна сила економічного розвитку спиртової галузі
  6. Комерціалізація інтелектуальної власності як основа забезпечення інноваційного розвитку України

 

 

 

 

Література

Вступ 

Колись українцям належав кожен третій винахід в СРСР. Нині їх теж не бракує: за роки незалежності видано 76 тисяч патентів. Однак і тоді, й тепер із впровадженням усього того, що придумали світлі голови, були і є надзвичайно великі проблеми. Допомогти нашим співвітчизникам комерціалізувати їхню інтелектуальну власність вирішили іноземні фахівці.

Європейське патентне відомство впроваджуватиме в Україні спеціальний проект, розроблений міжнародною організацією ТАSІС. Він посприяє створенню належних умов для захисту прав інтелектуальної власності і триватиме до березня наступного року, а можливо, буде й продовжений. Фінансуватиме заходи Європейська комісія.

На початку жовтня в рамках цього проекту відбувся триденний семінар за участю іноземних і вітчизняних фахівців. На ньому всебічно обговорили проблеми використання та комерціалізації інтелектуальної власності в інноваційній діяльності малих і середніх підприємств, аналізували роботу дослідних інститутів у цій сфері, навчали оцінювати винаходи та нематеріальні активи, знаходити спонсорів для їх реалізації, вміло використовувати патентну інформацію, захищатися в суді.

Голова Департаменту інтелектуальної власності Микола Паладій зазначив, що такий проект вельми корисний для України. Попри те, що вітчизняне законодавство, яке регулює цю сферу діяльності, відповідає світовим стандартам, у нас досить багато проблем у практичній площині. Винахідники не знають, як отримати матеріальну допомогу на впровадження свого доробку

Вони не впевнені в його конкурентоспроможності й ефективності на світовому ринку. А фахівців, які б оцінили винахід і знайшли інвесторів, в Україні немає. Венчурних компаній досить мало, фондовий ринок не розвинений.

Зате у нас є винаходи світового рівня. Скажімо, двигуни внутрішнього згоряння, які легші, економічніші і мають більший моторесурс, ніж японські. Або ж опорно-рухові апарати, котрі привернули увагу європейської спільноти. Тож люди, спроможні дивувати світ своїми творчими доробками, повинні орієнтуватися як у сфері законодавства, що регламентує цей вид діяльності, так і в питаннях їхнього практичного застосування. Тобто вміти комерціалізувати плоди своєї розумової праці. Саме у цьому їм мають допомогти фахівці проекту. Зі свого боку Департамент інтелектуальної власності докладатиме зусиль, щоб ці знання популяризували в школах та вузах, і вже в найближчому майбутньому наше суспільство стало в цьому плані більш освіченішим.

1 Мета і основні способи комерціалізації

Метою комерціалізації є отримання прибутку за ра­хунок використання об'єктів права інтелектуальної власно­сті у власному виробництві або продажу чи передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам.

Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності -це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу пе­ретворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар.

Основними способами комерціалізації об'єктів пра­ва інтелектуальної власності є:

використання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы