Компьютерная преступность - состояние и пути преодоления

Комп'ютерна злочинність - стан та шляхи подолання 

     Комп'ютерна злочинність є для України досить новим явищем, породженим широким впровадженням в економічні процеси сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій. Комп'ютерні злочини характеризуються високим рівнем технічного забезпечення, латентністю, організованістю, міжрегіональними та міжнародними зв'язками.

     Довідково. В українському сегменті мережі Інтернет розміщено 30 тис. веб-сайтів, користувачами мережі Інтернет є близько 4 млн. мешканців країни. Найбільше користувачів Інтернету в Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях, найменше - у Хмельницькій і Волинській областях. В Україні послуги для доступу до глобальної мережі Інтернет надають більше ніж 1,5 тис. підприємств, з них понад 500 інтернет-провайдерів і більше ніж 1,5 тис. інтернет-клубів (інтернет-кафе). Загальна пропускна здатність зовнішніх каналів, що використовувалися для доступу до закордонних інформаційних ресурсів, перевищила 100 Мбит/год.

     Швидко розвивається телекомунікаційна галузь (особливо надання послуг мобільного телефонного зв'язку), що є однією з найбільш інвестиційно привабливих в економіці України. Наразі в Україні нараховується близько 1000 підприємств та організацій, які надають послуги у сфері телекомунікацій. Стаціонарним телефонним зв'язком в Україні користуються понад 11 млн. абонентів, з яких близько 10 млн. обслуговує ВАТ "Укртелеком"

Майже 1 млн. абонентів обслуговують приватні оператори зв'язку. Послугами мобільного зв'язку в Україні користуються близько 20 млн. осіб.

     Спостерігається стрімке впровадження у фінансово-банківську систему України безготівкових електронних розрахунків, у тому числі з використанням банківських платіжних карток. 93 банки України (57% від загальної кількості) є членами внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем та здійснюють емісію (випуск в обіг) та еквайрінг (операції з обслуговування розрахунків, які проводяться з використанням банківських карт) платіжних карток. Кількість емітованих в Україні платіжних карток міжнародної платіжної системи Visa International та Europay/MasterCard International перевищила 20 млн. шт. Інфраструктура з прийому та оброблення платежів за платіжними картками нараховує понад 9 тис. банкоматів та 33 тис. платіжних терміналів.

     Аналіз криміногенної ситуації свідчить, що найпоширенішими видами злочинів, пов'язаних з використанням комп'ютерних технологій, є:

     - шахрайство з використанням комп'ютерної техніки, у тому числі в мережі Інтернет;

     - несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних та телекомунікаційних мереж;

     - виготовлення та розповсюдження шкідливих комп'ютерних програм;

     - викрадення інформації, що зберігається на електронних носіях;

     - підробка платіжних інструментів, шахрайське використання платіжних карток, ініціювання неналежних електронних грошових переказів;

     - інші традиційні злочини (привласнення, підробка, шахрайство, службові злочини), які вчинюються з використанням комп'ютерних технологій.

     Самостійним видом злочинного промислу стало викрадення ідентифікаційних даних інших осіб, використовуючи які, злочинці отримують доступ до чужих банківських рахунків, безоплатно одержують послуги інтернет-провайдерів та операторів зв'язку.

     Міністерством внутрішніх справ України вжито ряд організаційних та практичних заходів з метою забезпечення ефективної протидії злочинності у сфері високих технологій. Можна виділити кілька напрямків.

     Перший напрямок - законодавче забезпечення боротьби з комп'ютерними злочинами, створення необхідної нормативно-правової бази для протидії цим злочинам.

     З метою правового забезпечення боротьби зі злочинністю у

1 2 3 4 5

Похожие работы