Компьютерное пиратство и методы борьбы с незаконным использованием программного обеспечения

тому числі шляхом:

а) запровадження ліцензування виробництва, експорту, імпорту дисків;

б) введення присвоєння та нанесення спеціальних ідентифікаційних кодів з метою ідентифікації виробника дисків;

в) здійснення державного контролю за виробництвом, експортом, імпортом дисків, запровадження моніторингу обладнання та сировини для їх виробництва;

г) посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення вимог законодавства.

2. Посилено відповідальність. Статтю 203-1 Кримінального кодексу України викладено у новій редакції (у зв’язку з прийняттям у липні змін до Закону про диски), згідно з якою змінено показник настання кримінальної відповідальності за незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізацію та переміщення дисків, обладнання чи сировини для їх виробництва, а також диференціюється ступінь тяжкості цього злочину (значні та великі розміри збитків).

Зокрема, до внесення змін до Закону про диски поріг настання кримінальної відповідальності починався з вчинення дій, що в три тисячі разів і більше перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян (на 2005 рік — це складало 393 000 грн).

Після внесення змін до зазначеної статті Кримінального кодексу України настання кримінальної відповідальності починається, якщо:

вартість дисків, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у двадцять разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян — значний розмір (на 2005 рік — це складає 2 620 грн);

вартість дисків, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, що у сто разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян — великий розмір (на 2005 рік — це складає 13 100 грн).

На даний час з метою приведення національного законодавства до положень законодавства Європейського Союзу Міністерством освіти і науки України розроблений проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права». Цей законопроект включає основні положення відповідних Директив ЄС у зазначеній сфері

З 2000 року чинним є Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», що передбачає маркування дисків контрольними марками у вигляді голографічного захисного елементу. На кожну контрольну марку наноситься інформація, яка ідентифікує її з відповідним примірником аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних. «Іменна» контрольна марка не може бути використана для маркування піратських дисків і це також важливий крок держави у боротьбі з піратством.

У липні 2005 року Верховною Радою України прийнято зміни до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (далі — Закон про диски). На даний час продовжується процес впровадження механізмів реалізації правових норм щодо посилення відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності та недопущення виробництва і розповсюдження контрафактної продукції.

Митними органами постійно вживаються заходи з припинення незаконного переміщення через митний кордон України контрафактної продукції. Диски, які переміщуються через митний кордон з приховуванням від митного контролю, вилучаються.

Органами МВС України постійно вживаються заходи, спрямовані на виявлення правопорушень у сфері інтелектуальної власності.

Державні інспектори з питань інтелектуальної власності здійснюють постійний моніторинг та контроль діяльності чотирьох діючих

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы