Компьютерное пиратство и методы борьбы с незаконным использованием программного обеспечения

заводів-виробників дисків. Моніторинг та контроль заводів здійснюється шляхом проведення систематичних раптових перевірок, в тому числі із залученням працівників правоохоронних органів та представників Міжнародної організації фонографічної індустрії — IFPI. Основним завданням є контроль за діяльністю заводів — виробників дисків, перевірка дотримання законодавства цими виробниками, недопущення можливості виробництва контрафактної продукції.

Таким чином, на сьогодні в Україні є дієві результати: Україна має ефективну законодавчу базу для боротьби з піратством; значно посилено контроль за виробництвом і розповсюдженням аудіо, відеопродукції, що містить об’єкти авторського права і суміжних прав. Україна докладає всіх зусиль для викорінення зловживань у сфері інтелектуальної власності. Свідченням цього є зменшення рівня піратства в Україні, за даними IFPI, з 95% у 2000 році до 65% у 2004 році.

 Концепція легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням

Ця Концепція визначає основи урядової політики щодо легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням.

Основними причинами широкого використання в країні неліцензійного програмного забезпечення є недосконалість нормативно-правової бази, несприятливі умови розвитку ринку інформаційних технологій, відсутність негативного ставлення у суспільстві до нелегального використання програмного забезпечення та неспроможність більшої частини населення придбати легальне програмне забезпечення через його високу ціну тощо

Легалізація програмного забезпечення спрямована на встановлення ефективної системи правової охорони програмного забезпечення як об'єкта авторського права та відповідає курсу країни на європейську інтеграцію.

Концепцією передбачається проведення заходів, пов'язаних з вдосконаленням та розвитком ринку програмного забезпечення.

 Мета та завдання

Мета Концепції полягає у визначенні наукових та практичних заходів, спрямованих на вдосконалення нормативно-правової бази з питань легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, розробленні рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування законодавства у зазначеній сфері, створення механізму протидії нелегальному використанню програмного забезпечення.

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити ряд завдань, зокрема:

  • розробити та прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на вдосконалення та розвиток законодавства щодо охорони прав інтелектуальної власності у сфері програмного забезпечення;
  • розробити рекомендації щодо вдосконалення організації боротьби з незаконним відтворенням, розповсюдженням і використанням програмного забезпечення;
  • здійснити заходи щодо розбудови вітчизняної індустрії програмного забезпечення.

 Стан та проблеми легалізації програмного забезпечення

За останнє десятиліття використання інформаційних технологій у світі зростає стрімкими темпами, їх основу становить програмне забезпечення - продукт інтелектуальної діяльності, який належить одночасно до сфер інформаційних технологій та авторського права.

Комп'ютери, комп'ютерні мережі і програмне забезпечення для спільного їх функціонування - це основа становлення сучасних виробничих, фінансових та бізнесових технологій у світовій економіці, що потребує значних обсягів нового програмного забезпечення, ринок якого у світі постійно збільшується.

Використання неліцензійного програмного забезпечення становить серйозну перешкоду на шляху розвитку ринку інформаційних технологій, стримує міжнародне співробітництво, сприяє розвитку тіньового сектору та інших негативних наслідків. Втрачаються можливості інвестування сфери інформаційних технологій міжнародними фінансовими та виробничими структурами, комплексного розв'язання проблем правомірного використання об'єктів інтелектуальної власності тощо.

Розвитку інформаційних технологій у країні сприятиме проведення комплексу заходів, спрямованих на використання у всіх сферах діяльності

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы