Компьютерное пиратство и методы борьбы с незаконным использованием программного обеспечения

реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, налагодження співробітництва з міжнародними організаціями тощо.

 Розбудова вітчизняної індустрії програмного забезпечення

Розвиток власної індустрії програмного забезпечення має стати однією з важливих передумов цивілізованого функціонування ринку інформаційних технологій в країні. Виробництво програмного забезпечення повинно базуватися на сучасних технологіях, експортній орієнтації, привабливості для іноземних інвестицій, взаємодії з навчальними закладами, охороні прав інтелектуальної власності тощо.

Стратегія розвитку індустрії програмного забезпечення повинна будуватися з урахуванням відмінностей, що відрізняють її від продукції інших сфер виробництва, зокрема:

кінцевий продукт є інформаційно-аналітичним інструментарієм для ефективнішого управління процесами матеріального виробництва, самою інформацією і знаннями;

вартість затрачених інтелектуальних ресурсів значно перевищує вартість використаних матеріальних ресурсів;

програмне забезпечення постійно перебуває під загрозою несанкціонованого копіювання, що ускладнює отримання правовласником належної винагороди тощо.

До основних заходів щодо розвитку індустрії програмного забезпечення належать:

створення дійових механізмів захисту від несанкціонованого копіювання;

підтримка наукових та освітніх процесів, спрямованих на розвиток інтелектуальних ресурсів;

законодавче та організаційне сприяння залученню інвестиційних ресурсів;

збільшення квот підготовки спеціалістів із спеціальностей, пов'язаних із створенням програмного забезпечення та підготовки нових навчальних програм, що відображають сучасні міжнародні вимоги до спеціалістів-програмістів;

сприяння залученню виробників програмного забезпечення до процесу інвестування частки прибутків у відповідні навчальні заклади;

пропагування привабливості інвестицій міжнародного капіталу в індустрію програмного забезпечення;

вирішення на міждержавному рівні питань щодо порядку виїзду спеціалістів-програмістів за кордон та впровадження компенсаційних механізмів для відтворення інтелектуального потенціалу;

звільнення від експортного мита виробленої продукції та наданих послуг.

 Фінансове забезпечення

Фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією завдань Концепції, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відповідних місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

План реалізації

Для створення ефективного правового та економічного механізму функціонування ринку програмного забезпечення передбачається:

приведення законодавства щодо об'єктів авторського права і суміжних прав, до яких належить і програмне забезпечення, у відповідність з міжнародними нормами;

створення сприятливих умов щодо залучення іноземних інвестицій у сферу виробництва програмного забезпечення;

заборона незаконного встановлення нового програмного забезпечення;

першочергове розроблення стандартів у сфері інформаційних технологій;

включення вимог щодо ліцензійної чистоти програмного забезпечення до комплекту нормативно-правових документів сертифікації прикладного програмного забезпечення навчального призначення;

забезпечення кадрами створених у системі МВС спеціальних підрозділів з питань боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності;

налагодження співробітництва з міжнародними організаціями, які захищають інтереси правовласників на програмне забезпечення;

створення національного електронного реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення і навчальних програм.

Література

  1. Доронін Денис Юрист компанії «Правовий альянс»
  2. Написав Микола Підлужний «Поставка нерезидентам комп’ютерних програм без ПДВ» Вишневский Л. М. и др. Формула приоритета: Возникновение и развитие авторского и патентного права. – М
    : Наука. 1990.
  3. Гаврилов Э. П. Авторское право. - М. ,1988.
  4. Гаврилов Э. П. Авторское право. Издательские договоры.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы