Конституционно-правовые основы местного самоуправления

План

1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні

2. Конституція України про місцеве самоврядування

3. Закони України «Про місцеве самоврядування Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування

4. Статут територіальної громади

5. Державна політика у сфері місцевого самоврядування на сучасному етапі

Висновки

1. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні

Визначивши місцеве самоврядування як важливий елемент конституційного ладу, загалом було завершено пошук прийнятних варіантів місцевого самоврядування в Україні, основні засади якого визначені в розділі XI Конституції. Оскільки вона є гнучким політико-правовим документом, то питання розвитку місцевого самоврядування регулюються окремими законами, серед яких чільне місце займають Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2. Конституція України про місцеве самоврядування

Є три основні рівні нормативно-правового регулювання місцевого самоврядування:

• Конституційний;

• законодавчий;

• статутний.

Із прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України [1] майже закінчився шестирічний пошук моделі місцевого самоврядування у нашій державі

Положення Основного Закону вивели місцеве самоврядування на рівень одного з провідних інститутів демократичного конституційного ладу  . Про це засвідчує хоча б те, що місцевому самоврядуванню присвячений не тільки XI розділ Конституції [1], а також статті 5, 7, 13, 19, 38, 40, 71, 118 та низка інших.

Відповідно до ст. 5 Конституції України «Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування»

Стаття 7 Конституції трактує, що в Україні визнається та гарантується місцеве самоврядування.

Тобто, держава не тільки визнає та гарантує його на рівні Основного Закону, а й розглядає місцеве самоврядування, як фундаментальну засаду устрою держави та суспільства.

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селищ та міст самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і Законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому Законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (cm. 140)

Загальні засади формування органів місцевого самоврядування та обрання його головних посадових осіб викладені у ст. 141 Конституції України.

Матеріальною основою місцевого самоврядування, як вказано у ст. 142, є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, кошти, земля, природні ресурси, що є власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних та обласних рад

Територіальні громади села, селища, міста або утворені ними органи уповноваженні:

• управляти майном, що є в комунальній власності;

• затверджувати програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання;

• затверджувати бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць та контролюють їх виконання;

• визначати, передбачені законом, місцеві податки та збори;

• забезпечувати проведення місцевих референдумів та реалізацію їх

1 2 3 4 5 6

Похожие работы