Конституционные признаки государства Украина

План

1. Вступ.

2. Конституційні ознаки держави.  

2. 1. Суверенна і незалежна держава.  

2. 2. Демократична держава.

2. 3. Соціальна держава.  

2. 4. Правова держава.  

2. 5. Унітарна держава.  

2. 6. Національна держава.  

2. 7. Світська держава.  

Висновок.

Література.  


1
Вступ

Конституційне право вивчає державу з точки зору правового оформлення її устрою. Норми, що закріплюють правовий статус держави в літературі, поділяють на три основні групи:

1) норми, які характеризують державу як офіційного представника всього суспільства, що виражає його волю та інтереси;

2) норми, що характеризують державу як особливу організацію державної влади, яка наділена спеціальним апаратом примусу щодо незаконопослушних громадян;

3) норми, які закріплюють організацію політико – територіального устрою держави, що дозволяє характеризувати організацію державної влади не тільки по горизонталі, але і по вертикалі.

 Державний лад являє собою організацію (будівництво) і діяльність держави. Оскільки держава сама є організацією, зокрема політичною організацією суспільства, то державний лад іноді визначається й може визначатись як будівництво держави (державне будівництво) або її устрій та діяльність. Конституційним, офіційним, легітимним вважається той державний лад, який передбачається і закріплюється Конституцією та реально існує. Державний лад є складовою частиною конституційного ладу. Він, як правило, найповніше визначається конституцією держави і найбільше гарантується нею. Разом з тим він є одним з найскладніших конституційних інститутів та несе найбільше суспільне навантаження.

2. Конституційні ознаки держави

У Конституції України, в першу чергу, закріплена назва держави Україна.

Далі іде характеристика країни як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної та правової держави ( ст. 1). Це визначальні конституційні ознаки держави. Україну ще характеризують як унітарну, національну і світську державу з республіканською формою правління.  

2. 1. Суверенна і незалежна держава

Суверенітет – слово французького походження і означає верховенство, найвища влада. Це органічна властивість влади самостійно і незалежно від будь-якої влади здійснювати свої функції як всередині країни, так і за її межами. Суверенітет поєднує класичну тріаду: свій народ, своя влада, своя територія.

 Під суверенітетом держави розуміють, перш за все, верховенство і незалежність державної влади всередині своєї країни, а також по відношенню до інших країн. Він є похідним від суверенітету народу. Суверенітет правової держави – це одночасно і верховенство державної влади і панування права.

Верховенство державно влади не є безмежним. Воно обмежене самою Конституцією та природними правами людини. У певні рамки ставлять державну владу і закони, що прийняті у відповідності з Основним Законом. Над однією державною владою не може бути іншої.

Незалежність державної влади означає, що вона сама, і тільки сама, вправі приймати нормативні акти і забезпечувати конституційний порядок без втручання будь-яких сил як в середині країни. так і за її межами у виключне право кожного державного органу діяти у межах своєї конституційної

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы