Конституция - основной закон государства

ПЛАН 

1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА.

2. ОСНОВНІ ФОРМИ ВИКЛАДУ (ДЖЕРЕЛА) КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА.

3. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІЇ. ФАКТИЧНА ТА ЮРИДИЧНА КОНСТИТУЦІЯ.

4. ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНИХ КОНСТИТУЦІЙ.

5. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЙ ДЕРЖАВИ.

6. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ  

7. УКРАЇНСЬКА КОНСТИТУЦІЯ ВЧОРА ТА СЬОГОДНІ 

8. СУЧАСНІ СВІТОВІ КОНСТИТУЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ СВОЇХ КРАЇН.


1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА

Структура права є сукупністю галузей права. Однією з головних галузей права будь-якої держави є конституційне (державне) право.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – це сукупність юридичних норм, якими регулюються суспільні відносини, що є предметом цієї галузі права.

ПРЕДМЕТОМ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА є суспільні відносини, що виникають з приводу територіального устрою, форми правління, політичного режиму України, структури та принципів діяльності органів державної влади України, правового статусу (прав, обов`язків, гарантій, обмежень прав) його суб`єктів (фізичних та юридичних осіб) та учасників (посадових осіб вищих органів державної влади та ін. ).

СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА – це сукупність норм Конституційного права і їх розмежування за правовими інститутами.

ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА – це сукупність конституційних норм, що регулюють певну однорідну групу суспільних правовідносин в галузі Конституційного права (інститут громадянства України, інститут самоврядування тощо).

 

2
ОСНОВНІ ФОРМИ ВИКЛАДУ (ДЖЕРЕЛА) КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

Основними формами викладу (джерелами) конституційного права є: конституції, конституційні закони, конституційні угоди, конституційні звичаї. Для сучасної України характерні перші три.

КОНСТИТУЦІЯ – це основний закон держави.

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАКОНИ УКРАЇНИ – закони, прийняття яких прямо передбачене Конституцією України, а також закони про зміни і доповнення до Конституції України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР – політико-правова угода між гілками влади, між гілками влади та президентом. В Україні був Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціювання державної влади і самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України.

 

3. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІЇ. ФАКТИЧНА ТА ЮРИДИЧНА КОНСТИТУЦІЯ

КОНСТИТУЦІЯ (від лат. Constitutio – устрій) – основний закон держави, який закріплює її суспільний і державний устрій, основні права і обов`язки громадян, систему і принципи організації і діяльності органів державної влади, виборчу систему тощо (Юридичний словник-довідник// Femina. -К. -1996р. ). Поняття “Конституція” входить в політичний лексикон в 18 столітті. Американська Конституція (1787р. ), Французька Конституція (1791р. ), Конституція Пилипа Орлика (1710р. ). Конституціоналізм в цей період розумівся як правління обмежене конституцією. Він дозволив позбавитися феодальної тиранії.

Конституція, частіше за все, є виразом спільної волі мешканців країни, спрямованої на досягнення спільних цілей. Вона не є актом держави, а є актом народу (або його частини), який створює державу. Конституція передує державі, а держава є дітищем конституції (Томас Пейн).

Юридичною конституцією є сам документ (сукупність документів) –

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные