Краткосрочные расходы предприятия

valign="top">

загальні

середні

FC

AFC

VC

AVC

TC

ATC

MC

 

60,0

-

0

-

60,0

-

-

1

60,0

60,0

44,0

44,0

104,0

104,0

44,0

2

60,0

30,0

66,0

33,0

126,0

63,0

22,0

3

60,0

20,0

82,0

27,0

142,0

47,3

16,0

4

60,0

15,0

100,0

25,0

160,0

40,0

18,0

5

60,0

12,0

122,0

24,4

182,0

36,4

22,0

6

60,0

10,0

150,0

25,0

210,0

35,0

28,0

7

60,0

8,6

188,0

26,9

248,0

35,4

38,0

8

60,0

7,5

243,0

30,4

303,0

37,9

55,0

9

60,0

6,7

328,0

36,4

388,0

43,1

85,0

 Умовні позначення: Q – кількість вироблених упаковок; FC – загальні постійні витрати; AFC – середні постійні витрати, VC – загальні змінні витрати; AVC – середні змінні витрати; ТС – валові витрати; АТС – середні валові витрати; МС – граничні витрати.

Примітка: для зручності обчислення і застосування показників обсяг витрат заокруглений до десятих, тому результати розрахунків витрат можуть незначно відрізнятись від табличних.

Табличні дані використаємо для побудови графіків. Спочатку побудуємо графіки загальних витрат підприємства – постійних, змінних і валових.

Графік постійних витрат (FC) показує, що вони не змінюються із зростанням обсягу виробництва у короткому періоді, тому він побудований як горизонтальна пряма (на відмітці 60 грн.). Змінні витрати фірми (VC) відображені складною кривою, яка спочатку стає пологішою (це відображає зростаючу віддачу змінних витрат), а потім поступово загинається вгору (це відповідає спадній віддачі ресурсів). Валові витрати фірми (ТС)

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы