Корпоративная информационная система органов прокуратуры Украины

style="font-size: При створенні КІС прокуратури України враховується три-рівнева структура системи органів прокуратури України: перший рівень — Генеральна прокуратура України; другий рівень — прокуратури областей і прокуратури, прирівняні до них; третій рівень — прокуратури районів і міст, а також прокуратури, прирівняні до прокуратур районів. Органи прокуратури складають єдину централізовану систему з підпорядкуванням органів нижчого рівня вищому і Генеральному прокуророві. Генеральна прокуратура України повинна мати інформаційні зв’язки з такими органами:
  • вищими органами державної влади і управління — Верховною Радою України, Президентом України, урядом;

судовими і правоохоронними органами — Конституційним Судом України, Верховний Судом України, Вищим господарським судом України, Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України; іншими міністерствами і відомствами. Прокуратури другого та третього рівнів повинні мати аналогіч­ні інформаційні зв’язки з представницькими і виконавчими органами відповідних рівнів, а також з прокуратурами вищого і нижчого рівнів підпорядкування (рис. 4). 

Рис. 4. Схема інформаційних взаємозв’язків органів прокуратури України

1) Створення корпоративної ІС відбувається поетапно, при цьому частина робіт з окремих етапів проводиться паралельно. Виділено такі етапи проведення робіт: створення ЛОМ Генеральної прокуратури України — встановлення структурованих кабельних систем у двох адміністратив­них будинках і з’єднання їх між собою; закупівля і встановлення активного мережного обладнання, робочих станцій і серверів; проведення виділеної широкополосної лінії зв’язку до найближчого значного вузла Інтернет; закупівля і встановлення необхідного програмного забезпечення; навчання фахівців служби ком­п’ютеризації і користувачів;

2) створення ЛОМ у прокуратурах обласного рівня; з’єднання їх з ЛОМ Генеральної прокуратури по комутованих каналах АТС Мінзв’язку України, системі безпосереднього модемного зв’язку «АСТРА»; встановлення зв’язку по виділених або комутованих лініях з прокуратурами районного рівня (комутовані канали АТС Мінзв’язку України, система некомерційного модемного зв’язку FІDONET); інтеграція баз даних із базами даних Генеральної прокуратури;

3) створення автоматизованих робочих місць на базі персональ­них комп’ютерів у прокуратурах районного рівня і з’єднання їх з ЛОМ прокуратур обласного рівня.

Основні стандартизовані компоненти системи:

  • протокол взаємодії віддалених мереж — TCP/ІP;
  • внутрішньомережний протокол — ІPX/SPX;
  • мережна операційна система — NetWare 4.11 (ІntranetWare);
  • операційна система додатків — UNІX;
  • базова система електронної пошти і документообігу — Lotus Notes;
  • обладнання міжмережної взаємодії — Motorola; система керування базами даних — Oracle.
  • Особлива увага під час створення системи приділяється захисту інформації. Інформаційна безпека розглядається як чинник, від якого залежить надійність системи безпеки органів прокуратури України в цілому. Тому комплексна система захисту інформації від несанкціонованого доступу має: оперативно реагувати на зміни чинників, які визначають методи і засоби захисту інформації;
  • базуватися на кращих алгоритмах закриття інформації, які гарантують надійний криптографічний захист; мати найважливіші елементи ідентифікації користувачів і контролю істинності інформації, що передається і зберігається; здійснювати захист від несанкціонованого доступу до інфор­мації в базах даних, файлах, на носіях інформації, а також під час її передавання по лініях зв’язку в локальних і глобальних мережах; забезпечувати режим спеціально захищеної електронної пош­ти для обміну секретною інформацією з високою швидкістю і достовірністю передачі інформації адресату; мати зручну і надійну ключову систему, яка гарантує безпеку під час підготовки і розподілу ключів між
1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные