Корпоративная информационная система органов прокуратуры Украины

користувачами; забезпечувати різні рівні доступу користувачів до інформації, що захищається.

Завершення проекту забезпечить значне покращення інформаційно-аналітичних служб на всіх рівнях правоохоронної системи, зменшення дублювання численних форм державної і відомчої звітності, ефективну координацію та обмін інформацією між різними відомствами. Водночас, для одержання повного ефекту необхідні розробка, узгодження та уточнення стандартів обміну інформацією між правоохоронними відомствами, сумісних зі стандартами, рекомендованими ООН та Радою Європи.

2. Автоматизовані системи та задачі органів прокуратури

Інформаційна система органів прокуратури у цілому має забезпечувати виконання таких завдань:

розслідування постійно зростаючої кількості кримінальних справ (аналіз великої кількості аналогічних злочинів, груп осіб і т.  ін. ); підвищення інтенсивності нагляду за законністю в органах внутрішніх справ та інших органах, які ведуть боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують діяння, що містять ознаки злочину; нагляд за судовими постановами з кримінальних, цивільних і господарських справ; проведення систематичних перевірок великого обсягу нормативного матеріалу, що видається органами влади і управління. Виходячи з цього, можна визначити такі задачі автоматизації:

 • ведення слідства, облікових даних на звинувачуваних, підозрюваних, свідків, даних про проведення експертиз, відомостей про передачу матеріалів до суду і результати розгляду справ у суді;
 • ведення матеріалів про інциденти, кримінальні справи;
 • контроль за термінами слідства і термінами утримання під вартою; ведення бази даних кореспонденції, що надходить;
 • контроль виконання скарг, заяв і окремих доручень;
 • ведення бази даних вихідної кореспонденції;

реєстрація і систематизація даних про осіб, які звертаються в прокуратуру, а також про осіб, які є предметом її розгляду. Схему формування бази даних ІС прокуратури наведено на рис

5.  

Рис. 5. Схема формування бази даних ІС прокуратури

Зокрема, база даних з карного правосуддя має містити:

 • деталі всіх зареєстрованих злочинів, дані про осіб, яких звинувачено у злочинах, і наступні рішення про судові переслідування, вжиття або невжиття заходів;
 • деталі справ, що знаходяться в судах, із взаємними посиланнями на злочини та осіб, що проходять по справах;
 • деталі справ, одержаних прокурорами, з інформацією про зміни в деталях обвинувачення і рішеннями про те, чи слід починати розслідування та про час, необхідний для підготовки справи до слухання у суді;
 • рішення, прийняті судами з кожної справи (для кожного злочину та звинувачуваного) зі встановленими взаємозв’язками;
 • дані про ув’язнених (щойно заарештованих і кількість осіб, що утримуються) і звільнення до/після суду; дані про терміни покарання для засуджених і фактичний час, проведений ними під вартою;
 • рішення судів про умовне звільнення;
 • реакцію установ, відповідальних за умовний осуд і суспільні роботи (зроблені рекомендації, взяті до уваги чинники і т.  ін. );
 • дані про осіб, які відбувають термін покарання;
 • дані про притягнення до суспільних робіт, про порушення, що мали місце і т. ін. , а також інформацію про кількість поточних справ;
 • дані про виплати, накладення судами штрафів і відшкодувань;
 • дані про апеляції щодо перегляду судових рішень і вжитих у зв’язку з цим заходів.

Архів кримінальних справ має містити:

відомості про зареєстрованих небезпечних злочинців та їх засудження;

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные