Корпоративная информационная система органов прокуратуры Украины

канцелярії управління реєструється відповідь і вносяться необхідні дані про виконання документа. Після реєстрації у канцелярії управління документ передається у секретаріат в експедицію для відправлення адресату. Якщо документ знаходився на контролі, його реєструють та вносять необхідні дані у кар­тотеку.

За аналогічною схемою зверху вниз передаються накази, розпорядження та вказівки на виконання.

Як середовище створення системи автоматизації документо­обігу було вибрано систему Lotus Notes — мережну платформу типу клієнт—сервер для розробки і розміщення прикладних програм, яка забезпечує спільну роботу людей (які перебувають в одному приміщенні або розділені територіально) над спільними завданнями в єдиному технологічному циклі. Lotus Notes відноситься до класу програм, орієнтованих на спільне виконання завдань робочими групами (groupware, див. розд.  4).

Робочий простір Lotus Notes ідентичний робочому столу ОС Wіndows і складається з фіксованих екранних вікон, у яких розміщені піктограми, що подають бази документів системи. Документ є базовим поняттям системи Lotus Notes

База документів поєднує в собі властивості бази даних і додатку. Вона містить різноформатні документи, бланки документів, макроси і засоби перегляду вмісту бази та її елементів. База документів, як правило, перебуває у колективному використанні і розміщується на одному чи кількох серверах, але може бути і локальною, наприклад для розміщення незавершеної роботи або копії колектив­ної бази даних при віддаленій роботі.

Документ для бази даних не потрібно конструювати спеціальним чином, він відповідає паперовому документу. Його структура визначається бланком і може містити числові, текстові і «розширені» поля. Останні складають основу документів і забезпе­чують їх різноманіття. Вони можуть містити текст, таблиці, графіку, звук, відео, а також об’єкти, які було впроваджено засобами OLE (Wіndows), у тому числі і мультимедіа-продукти. Єдиний тип зв’язку, який підтримує Lotus Notes, — зв’язок супідрядності «основний документ — документ у відповідь». Крім документної структури даних і мережної організації Lotus Notes має такі особливості:

 • єдиний користувацький інтерфейс для звертання до інших користувачів, усіх мережних ресурсів та інформації;
 • відкритість — підтримка багатьох операційних систем, додатків, зовнішніх джерел даних, систем передачі повідомлень тощо;
 • масштабовуваність — підтримка організацій будь-якого розміру від робочої групи з двох осіб до корпоративної мережі з десятками тисяч користувачів;
 • забезпечення повного життєвого циклу кожного документа в організації — відстеження його руху, візування, узгодження, прийняття, здача до архіву, зберігання;
 • функції повнотекстового пошуку документів за словами, фразами, числами і датами;
 • контекстний пошук за заданими документами і полями;
 • підтримка версій документів (зберігання та оброблення кіль­кох редакцій одного документа);
 • вбудована поштова система із засобами повідомлення, автоматичної маршрутизації і циркулярної розсилки документів;
 • механізм реплікації (тиражування) — забезпечення доступу до нової інформації всіх співробітників, у тому числі територіаль­но віддалених, процедура виконується автоматично на рівні серверів;
 • повна система захисту інформації на всіх рівнях (обмеження доступу, шифрування, електронний підпис);
 • розвинена система швидкої розробки додатків, включаючи засоби проектування бланків, настройки засобів перегляду баз і документів, використання макросів і функцій. Сама розробка може бути еволюційною: спочатку форми документів, які передбачають ручне заповнення, потім — програмні сервісні функції, наприклад, автоматичний агент, який перевіряє час, відведений на роботу з документами або описаний механізм заповнення за шаблонами, і нарешті, повністю автоматичні
1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные