Корреляция темы «пропащей» женщины и идеологического героя в Панаса Мирного

Кореляція теми «пропащої» жінки та ідеологічного героя у Панаса Мирного

     Досліджуючи, як розгортається тема «пропащої жінки» у творчості Панаса Мирного, звернемо увагу на декілька творів, написаних ним у різний період  творчості. У середині 80-их рр. написана повість «Голодна воля», у 1897 році написана повість «Лихо давнє й сьогочасне», «Лови», оповідання «Лихий попутав» (опубліковане 1872 року в журналі «Правда»). Роман «Повія» був розпочатий ще десь наприкінці 70-их рр.

     Майже у всіх цих творах автор укладає фабулу «падіння» героїні за такою  схемою:

  1. Героїня змінює звичне місце проживання (йде у місто («Лихий попутав», «Лови») / опиняється у панських покоях («Лихо давнє і сьогочасне», «Повія»  і т. д. ); вказуються / не вказуються причини цієї зміни;
  2. Змінює соціальний статус (працює наймичкою («Лихий попутав», «Повія», «Лихо давнє й сьогочасне»)  / виходить заміж – «Лови»);
  3. Етапи відносин з кривдником / кривдниками;

    а) знайомство;

              б) картини зваби, спокус (опис);

              в) наявність («Голодна воля», «Повія») / відсутність («Лови», «Лихий           

попутав», «Лихо давнє й сьогочасне») у творі ідеологічного героя у залежності з «пропащою» жінкою;

г) усвідомлення / не усвідомлення героїнею власних вчинків (монологи головних героїнь) – розповідь-сповідь Варки («Лихий попутав») та Мар’ї («Повія»);

  1. 4.      Картини зображення місця у нижчому соціальному прошарку: повія («Лови»), покритка («Лихий попутав», «Лихо давнє й сьогочасне»), зваблена дівчина («Повія»);
  2. Повернення додому, каяття.

     Отож, спробуємо дослідити типове в обраних творах Панаса Мирного (назви творів вище вказані), накладаючи розвиток подій за аналогією до визначеної схеми.

     Якщо простежити процес падіння головної героїні Варки Луценкової («Лихий попутав») за вище вказаною схемою, то можна відзначити, що вона чітко проходить всі її етапи

Загалом оповідання «Лихий попутав» – це сповідь оповідача-персонажа.

     Перший етап – зміна звичного місця проживання. Невдоволена своїм життям у родичів, Варка зважує всі переваги зміни місця проживання: «Задумалась я над сим… А й справді – чого я тут дурно скнію, пропадаю? Он же Мотря Чубівна служила у місті, заробила худобу та тепереньки вже своїх діток гойдає, а я все чужих тішу, на чужих роблю!. . Се я так думала та гадала перед різдвом, а перед великоднем покинула дядька… Полаялась я з дядиною за се, сказала дядькові, що піду у місто найматись, – та й пішла» [2, 28]. Отже, чітко простежується перехід головної героїні з села в місто.

     Так як роман «Повія» був написаний пізніше, ні повість «Лихий попутав», то можна стверджувати, що вставлена «розповідь-сповідь» Мар'ї написана автором за аналогією до сповіді Варки Луценкової («Лихий попутав»). Мар’я також змінює звичне місце проживання: «Коли се приходить до нас дідич з двору: – Тобі, Явдохо, наказ: перебратись з дочкою у двір…» [3, 206]. Це також і причина – наказ пана.

     Дещо відрізняється розвиток дій у новелі «Лови». Проте, теж вдається простежити типовість за першим пунктом схеми – Орися повертається з навчання у

1 2 3 4 5 6