Критическое направление политэкономии. Сисмонди

Критичний напрям політекономії. Сисмонді

На початку XIX століття промисловий переворот, що охопив багато європейських країн, різко прискорив розвиток в них капіталістичних суспільних відносин. Кризи перевиробництва почали розхитувати капіталістичну економіку. У цих умовах прискорився процес занепаду і розкладання дрібного виробництва і пауперизації значної частини населення європейських країн. Все це зумовило зародження критики основних положень класичної теорії представниками різних напрямів економічній теорії. Їх представники виступили як супротивники класичної політичної економіка, нерідко і самого капіталістичного ладу. Вони висували інші, чим у класиків, моделі соціально-економічного пристрою суспільства. Їх смілива і безкомпромісна критика капіталістичного суспільства сприяла формуванню соціалістичних ідей.

Основоположником критичного напряму політичній економії по праву вважається Жан Шарль Деонар Симонд деСисмонді /1773-1842/ - швейцарський історик і економіст. Він займає своєрідне місце в історії економічної думки. Ця своєрідність виразилася в тому, що в його науковій творчості чітко простежуються два періоди. На першому з них він виступив як ревний послідовників А. Смита, а на другому – як не менш ревний супротивник учення класичної школи і як засновник нового наукового напряму – економічного романтизму, що з'явився виразом ідеології дрібної буржуазії.

Свою систему економічних поглядів Сисмонді виклав в книзі "Нові початки політичної економії" В цій праці він виклав власне бачення предмету і методу політичної економії, а також свої теоретичні переконання з приводу ряду кардинальних проблем капіталістичної економіки. Самою назвою свого твору Сисмонді виразив незгоду з економічним ученням Рікардо. Перш за все, він піддав перегляду визначення предмету політичної економії, запропоноване класиками Затвердженню класиків, що политічеськая економія є наукою про багатство, він протиставив своє визначення: предметом цієї науки є "матеріальний добробут людей, оскільки воно залежить від держави”

Для нього політична економія – етична наука, яка має справу не з об'єктивними законами економіки, а з людиною. Вона повинна вивчати саму людину, його потреби і турботи.

Своїм визначенням предмету політичної економії Сисмонді кинув виклик і іншому основоположному принципу класичної школи – принципу економічного лібералізму. І йому він протиставив новий принцип про активне втручання держави в економічне життя. Своє завдання він бачив в тому, щоб показати як держава повинна керувати виробництвом і розподілом багатства на користь всіх людей. У цих умовах не повинно бути місця вільної конкуренції.

Сисмонді застосував в соєю роботі і новий метод дослідження. Абстрактно-аналітичному методу класиків він протиставив метод, припускаючий всестороннєє вивчення історичного розвитку країни, тобто, по суті, історичний метод.

Сисмонді виступив безкомпромісним критиком капіталізму. Він був одним з перших, хто звернув увагу на важке положення робочих. Він прийшов до висновку, що в капіталістичному суспільстві формуються два протилежні класи – трудящих і власників. Цей процес посилюється свободою конкуренції, в ході якої руйнується дрібне виробництво.

Але Сисмонді не тільки критикує капіталізм, але і розробив проект його реформування. Якщо розвиток виробництва в умовах конкурентної боротьби приводить до загострення суперечностей, то немає сенсу дотримуватися ідеї економічного лібералізму. Він пропонував забезпечити за допомогою держави, відновити об'єднання праці і власності, повернутися до дрібного товарного виробництва в сільському господарстві і

промисловості. Але шляхів реалізації . цієї пропозиції він не

1 2

Похожие работы