Культура речи в телепрограммах на спортивную тематику

ЗМІСТ

 

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРА  УСНОГО МОВЛЕННЯ  У  СИСТЕМІ ФАХОВОЇ  ПІДГОТОВКИ  ТЕЛЕЖУРНАЛІСТА 8

1.1.Усне мовлення як об’єкт наукового вивчення 8

1.2. Специфіка мовлення сучасного тележурналіста 13

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ  СУЧАСНОГО СПОРТИВНОГО   ТЕЛЕДИСКУРСУ 18

2.1. Типові порушення орфоепічних та акцентуаційних норм 19

2.2. Помилки у слововживанні 32

2.2.1. Вживання просторічних, розмовних і жаргонних слів 33

2.2.2. Русизми у мовленні футбольних телекоментаторів 37

2.3.  Неточність мовлення спортивних телеведучих 42

2.4.  Порушення логічності висловлювання 48

РОЗДІЛ 3. ДОМІНАНТИ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТА

3.1.    Образні номінації як вияв індивідуального стилю тележурналіста 55

3.2.    Сучасні спортивні телепрограми та їх ведучі в оцінці глядачів (за результатами соціодослідження) 59

3.2.1. Загальні відомості про спортивні телепрограми та культуру мовлення телеведучих 62

3.2.2. Комунікативні стратегії телеведучих 66

3.2.3. Роль невербальних засобів спілкування у телевізійній комунікації 68

ВИСНОВКИ 73

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 82

СЛОВНИКИ ТА ЇХНІ УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 88

СПИСОК  УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ПРІЗВИЩ ТЕЛЕВЕДУЧИХ 90

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ТЕЛЕКАНАЛІВ І ТЕЛЕПРОГРАМ 91

ДОДАТОК 1. Карта спостереження за усним мовленням тележурналіста 92

ДОДАТОК 2. Анкета соціодослідження “Сучасні спортивні телепрограми та їх ведучі в оцінці глядачів” 93

ДОДАТОК 3. Результати анкетування респонденів 96

 

Цена: 700грн.
Количество страниц: 98

Работа выполнена по данному выше плану, в формате MS Word, в соответствии со всеми общепринятыми требованиями к оформлению.

Заказать данную работу Вы можете в любой удобный способ: заполнив форму заказа или позвонив по телефону 0978446922. Оформив заказ, мы свяжемся с Вами для уточнения всех деталей и условий приобретения данной работы.

Если данная работа Вам не подходит, то мы можем выполнить работу по Вашей темой под индивидуальный заказ.


Форма заказа

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные