Квалификационная комиссия государственных регистраторов прав

План

Вступ

Кваліфікаційна комісія державних реєстраторів прав

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Верховна Рада України 1 липня 2004 р. прийняла Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень». Тим самим зафіксувавши проходження значимого етапу на шляху формування в нашій країні нової, цивілізованої системи державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Якщо говорити про відсутність реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень, вона звісно істотно ускладнить оборот нерухомого майна, сприятиме виникненню численних судових спорів та перешкоджатиме надходженню в Україну інвестицій, наслідком чого може бути істотне зниження потенціалу вітчизняної економіки.

Щодо самої Кваліфікаційної комісії хотілося б сказати про те, що вона зазнала деяких змін. Відповідно ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» говориться про те, що вона утворюється не Міністерством юстиції України, а центральним виконавчим органом з питань земельних ресурсів, і також регулюється Положенням про кваліфікаційну комісію державних реєстраторів прав, яке було прийняте у зв’язку з чітким визначенням внутрішньої організації роботи.

Кваліфікаційна комісія державних реєстраторів прав

 Відповідно до стаття 9

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» говориться про те, що для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір отримати свідоцтво державного реєстратора прав, центральним виконавчим органом з питань земельних ресурсів утворюється кваліфікаційна комісія державних реєстраторів прав.  

Згідно Положення про кваліфікаційну комісію державних реєстраторів прав (далі - Комісія) є постійно діючим органом, основним завданням якого є визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір отримати свідоцтво державного реєстратора прав.

Комісія утворюється при Рескомземі Автономної Республіки Крим, обласному, Київському та Севастопольському міському головному управлінні земельних ресурсів Держкомзему.

У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Держкомзему.

Також вона:

- розглядає заяви осіб, які мають намір отримати свідоцтво державного реєстратора прав;

- допускає осіб або відмовляє їм у допуску до складання кваліфікаційного іспиту;

- приймає кваліфікаційні іспити;

-приймає рішення про надання або ненадання особі свідоцтва державного реєстратора прав.

Комісія має право отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та навчальних закладів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; утворювати тимчасові комісії, експертні та робочі групи для вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням професійної підготовки державних реєстраторів прав.

Вона утворюється у складі семи чоловік, з яких відповідно три представники Рескомзему Автономної Республіки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського головного управління земельних ресурсів, два представники відділення центру державного земельного кадастру, один представник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міського управління юстиції, один представник Міністерства освіти та науки Автономної Республіки Крим, Головного управління освіти і науки Київської міськдержадміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської держадміністрації.

1 2

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные