Латентность компьютерной преступности

Латентність комп’ютерної злочинності

На сучасному рівні розвитку світового інформаційного суспільства спостерігається тенденція щодо освоєння “кіберпростору” різними кримінальними формаціями з метою пристосування здобутків інформатизації до “традиційних” сфер злочинного бізнесу та формування нових його напрямів. За оцінками експертів, сьогодні комп’ютерна злочинність набуває такого розмаху, що при її ігноруванні в подальшому виникне загроза окремим інтересам не тільки конкретної людини, приватних та державних структур, а й національній безпеці окремих держав і людства в цілому.

Згідно з даними Комісії з попередження злочинності та кримінального права Організації Об’єднаних Націй щорічний економічний збиток від комп’ютерних злочинів, за оцінками експертів, становить мільярди доларів США [1].

У зв’язку з цим виникає необхідність дослідження проблем комп’ютерної злочинності в кримінологічному аспекті. Однією з проблем комп’ютерної злочинності є її латентність. Тому основна увага приділятиметься дослідженню причин і умов її латентності на основі застосування основних положень когнітології (науки про пізнання соціального інтелекту) у поєднанні з теорією інформації щодо з’ясування окремих питань.

Як наука когнітологія в Україні виникла під впливом праць вітчизняного вченого Ю. М. Канигіна [2]. Він поєднав ідеї американського вченого У. Найссерса та його однодумців щодо когнітивної психології і положення теорії інформації в соціальних системах, зокрема, її складової – теорії критичної маси інформації та теорії ентропії (невизначеності) соціальних організацій та їх впливу на суспільні відносини

З когнітології ми візьмемо положення, що мають значимість у кримінологічному аспекті, адаптувавши та застосувавши їх до обгрунтування поглядів на генезис формування практики правового регулювання щодо інформаційної безпеки та її кримінально-правовий захист в умовах інформатизації – застосування автоматизованих (комп’ютеризованих) систем у відповідних сферах суспільного буття.

Відповідно до теорії когнітивного суспільствознавства будь-яке масове соціальне явище набуває суспільного усвідомлення за наявності відповідної критичної маси інформації (відомостей, даних, знань, навичок). Ця критична маса інформації зменшує відповідний рівень соціальної ентропії окремих індивідів, соціальних організацій (об’єднань, корпорацій, що складаються з індивідів), суспільства в цілому, держави, світового співтовариства.

Як свідчить практика багатьох країн, зростання комп’ютерної злочинності є однією з характерних і закономірних ознак сучасного стану глобального інформаційного суспільства. Сьогодні кількість інформації про комп’ютерну злочинність набула такої критичної маси, що дозволяє виділити її в окремий аспект кримінологічного дослідження і поставити питання про формулювання таких понять, як “комп’ютерний злочин”, “організована комп’ютерна злочинність” та інших категорій, що визначають сутність цих соціальних явищ.

Одним із проявів комп’ютерної злочинності є економічне шпигунство із застосуванням комп’ютерних технологій. Відомо, що у більшості економічно заможних господарських організацій, “левова частка”, інформації існує в електронному вигляді, автоматизованих (комп’ютерних) базах даних. Сьогодні комп’ютерне економічне шпигунство використовується як універсальний засіб подолання ентропії щодо конкурентів, особливо тоді, коли воно здійснюється у поєднанні з іншими електронними засобами розвідки (радіо, телебачення тощо).

Концентрація в автоматизованих базах даних різної інформації, як правило, означає сприятливі умови для здійснення актів саботажу. Шантаж (у тому числі з метою вимагательства) за допомогою комп’ютерів здійснюється легше, ніж традиційними методами, адже не потрібно витрачати для збору інформації про жертву багато часу, потрібно лише мати персональний комп’ютер та доступ до комп’ютерної мережу, наприклад Інтернет.

1 2 3 4 5

Похожие работы