Латиноамериканская интеграция

ПЛАН

Інтеграційні процеси та регіональна безпека в Латинській Америці.  

Розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці 

Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ) 

Специфіка Латиноамериканських інтеграційних процесів.  


Інтеграційні процеси та регіональна безпека в Латинській Америці.

  У 80-ті роки посилюється тенденція до активізації зп країн регіону. В міжамериканських відносинах США мусили все більше рахуватись з позицією держав Л. Америки щодо захисту суверенітету та самостійної ЗП.

По закінченні «холодної війни» Латинська Америка пере стала бути об'єктом протиборства двох політичних систем. Це призвело до того, що військово-стратегічні аспекти між­американського співробітництва, регіональної та національ ної безпеки втратили попереднє значення і поступилися місцем економічним і соціальним проблемам, а також питан ням зміцнення демократичних інститутів у країнах регіону.

Усе це відбилося на подальшому розвиткові ОАД(існує з 1948р). У червні 1990 р. Генеральна Асамблея ОАД в Асунсьйоні висловилася на підтримку демократичного розвитку і проти застосування сили в міждержавних відносинах, за посилення боротьби проти бідності й соціальної нерівності, викорінювання нар-кобізнесу спільними зусиллями, за посилення ролі ОАД у розв'язанні проблем континенту.

Сесія 1991 р. вповноважила Раду ОАД на скликання над звичайного засідання Генеральної Асамблеї чи наради мі ністрів закордонних справ у 10-денний термін у випадку загрози демократії в одній з країн-членів. Прийнята в грудні 1992 р. поправка до статуту ОАД дала право застосовувати санкції проти країни, в якій відбувся військовий переворот. Саме такі заходи були вжиті щодо Гаїті.

Низка рішень 1991—1999 рр. посилювала роль ОАД як органу співробітництва у реалізації програм економічного і соціального розвитку країн регіону

Характерно, що основна увага створеної в 1992 р. Комісії ОАД з безпеки приділяється вже не військовим питанням, а проблемам розвитку.

Нова проблема для континенту — зростаюча загроза нав колишньому середовищу. На початку 90-х років екологічна криза вперше привернула увагу не тільки громадських, а й урядових кіл у країнах регіону. В червні 1991 р. утворилася спеціальна Комісія ОАД з охорони навколишнього сере довища. Екологія стала новим напрямом зовнішньополі тичної активності держав ОАД 

Розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці

  Економічна інтеграція в Латин ській Америці у 80—90-ті роки отримала нові стимули і дещо змі нила свій зміст після переходу від політики державного про текціонізму до лібералізації економіки і зовнішньої торгівлі. Особливо різко активізувалися інтеграційні процеси в 90-ті роки. Основною тенденцією стало приєднання регіону до єди ного світового господарського комплексу, який формувався.

Процеси інтеграції в Латинській Америці проходили в різних формах. Латиноамериканська асоціація вільної тор гівлі (ЛАВТ), яка об'єднувала 10 південноамериканських республік і Мексику, в 1980 р. перетворилася на Латино американську асоціацію інтеграції (ЛАІ). Головна увага в ній зосереджувалася на промисловій кооперації в конкретних галузях і спільних програмах розвитку економіки та експорту. В червні 1990 р. члени ЛАІ вирішили зменшити взаємні мита на 10—20 % і скасувати низку протекціоністських заходів. З 1992 р. функціонує Латиноамериканський парламент зі штаб-квартирою в Сан-Паулу (Бразилія).

Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР) у 80-ті роки через конфліктну ситуаціїо

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы