Лексическая синонимия на страницах военной прессы

видів значне місце в мові засобів масової інформації займають синоніми образно-метафорні, до яких належать синоніми-порівняння, синоніми-аналогії; синоніми паралелізми. Наприклад:

“. . . взагалі-то важко чимось, здивувати, але остання подія, схожа на них враження справила. . . ” – синоніми – парамлізми.

Передаючи різні відтінки одного й того поняття ідеологічні синоніми вступають у відношення, але мають чітке стилістичне забарвлення.

17. жНаприклад:”. . . Він розкритикував попередній уряд. . ”, оцінив червоною карткою. . . ” (цитата Президента”) . . . визнав,. . . поділяє. . . , заявив. . , переконаний, . . наголосив, . . . зупинився, . . . розповів, запевнив, . . . закликав. . . ”.

Наші журналісти продовжують кращі традиції своїх попередників, демонструючи глибину володіння слова. Наприклад: зустрічаємо ряди синонімів навіть у невеликих за обсягом замітках зі знанням “добре роботи щось:”

“. . . цікаво висвітлювати, . . . прискіпливо слідкува. . . ”

“. . . . схожі виставки є актуальними та суспільно-важливими”.

“. . . оперативно і детально. . . ”

(Народна армія, 7 жовтня 2005 року, “За фахове слово диплом”, с. 2)

У вирі сьогодення виникають і нові лексеми, які стають доступними та зрозумілими широкому колу читачів, набираючи нового стилістичного та емоційно-експресивного звучання.

Наприклад:

“. . . річниці Помаранчевої революції,  . . . у подіях помаранчевого листопада. . . ”

“. . . вироби, викричали, відстояли свободу. . . ”

“. .

зневіра й розчарування. . . ”

“. . . вільні, демократичні чесні вибора. . . ” Направду, радіо звернення Президент “переповнене” синонімами.

19 (Народна армія, 22 листопада 2005 року, с. 1. “Радіо звернення Президента України до українського народу” Відомо, що найбільш поширена синоніміка, серед іменників, дієслів, прислівників, прикметників.

Наприклад: “. . . достойні й спадкоємці. . . . ””. . . молодих козаків. . , поважні козаки. . . , справжнім козакам. . . , юних козаків. . . ”

Вони змагалися, демонстрували уміння”.

(Народна армія, 26 жовтня 2005 року, Розваги для молодих козаків”, с. 7, Ольга Гаврши, Алла Глембецька).

У синонімічних рядах сходиться слова книжні й розмовні, давні й сучасні, власні й запозичені, термінологічні та образні, фольклорні та літературні. Синонімічні відношення існують не тільки між словами, а й між лексикою і фразеологічною одиницею, або фразеологічним зворотом,.

21 Наприклад? (у І і ІІ абз. )

“. . . а “ кінець вірьовки настав таки. . . ”

“. . . підняв кинув йому напередодні рукавичку. . . ”

(Народна армія, 15 листопада 2005 року, , “Неділя, Київ. Український дім”, с. 2, Олег Махно, Сергій Горноус). Синоніміка створює широкі можливості стилістичного відбору лексичних засобів, але пошуки точного слова коштують автору великої праці. Інколи нелегко визначити, чи саме відрізняються синоніми, які вони виражають смислові чи емоційно-експресивні відтінки. І зовсім нелегко з більшості слів вибрати єдине правильне, необхідне.

Не всі синоніми сучасної української мови однаково поширені в усіх функціональних стилях. На цій підставі їх поділяють (семантико-стилістичні) на дві групи.

а) синоніми загальновживані.

Наприклад:

22 “. . . свою силу та майстерність. . . ”

“. . . завжди поважали сильних та мужніх. . . ”

(народна армія. 5 квітня 005 року, “завжди поважали сильних і мужніх, с. 8, Володимир Соболь)

б) синоніми які вживаються у повному функціональному стилі.

Наприклад:

“. . . навички командира батальйону, штабу, командирів рот, взводів, відділень в організації бойових дій, управління підрозділами. . . ”

У ці синоніми, окрім одного публіцистичного стилю, вживаються у певній галузі – військовій. Досить цікавим явищем синонімії є описовий зворот мови, поетика фігурна (перифраз), який на шпальтах “Народної армії” зустрічається у колонці про культуру та мистецтво.

Наприклад:

24. “Щороку першого квітня українська “перлина” біля Чорного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные