Лексическая синонимия на страницах военной прессы

Сама українська мова напрочуд багата на синоніми. Безнадійні педанти використовують їх, свідомі митці любов’ю їх плекають – писав український поет Максим Рильський.

Педантів багато та у військовій пресі ми бачимо використання синонімів як окраса тексту окраса тексту. Вони допомагають читачу краще сприймати матеріал, та робити висновки.

Досліджуючи тему ми дійшли закономірності в тому, що синоніми найважливіші складники арсеналу стилістичних засобів мови журналіста.

У публіцистичному стилі, нами досліджуваному, йшлося про явище не тільки лексичної синонімії, а й синтаксичної, морфологічної синонімії, фразеологічної, словотворної.

За рахунок переносного чи проти річного вживання одиниці синонімічного ряду можуть мати по декілька конототивних значень. Саме в умовах синонімічної ситуації яка виникає в процесі мовленнєвої діяльності, виявляють диференційні ознаки слів, семантика простежується не лише по лексичному, а й інших рівнях, з урахуванням емоційно експресивних відтінках, які і спостерігаються на шпальтах військової преси зокрема “Народної армії”.

Джерелами формування синоніміки є різні стилістичні шари лексики, які зустрічалися нам підчас дослідження матеріалів “НА”. Також синонімічні ряди які сходяться словами термінологічного та образного знання, а також книжні та розмовні, власні й запозичені.

Отже, лексичні синоніми є найвиразнішими й найпоширенішими образними засобами мови. З їхньою допомогою у мовленні можна не тільки уникнути неприємного повтору одних і тих самих слів, а й точніше передавати відтінки думки, уточнити деталі, ознаки, властивості.

 

IV. Список використаної літератури.

 1. Багрина А. А. Синонимы в литературном языке. М. , 1986.
 2. Винокур Т. Г. Синонимия и контекст // Вопросы культуры речи. М. , 1964.
 3. Гречко В. А. Лексическая синонимия современного русского языка. Саратов, 1987.
 4. Евгеньева А. П. Основные вопросы лексической синонимики // Очерки по синонимике совр. русск. лит. яз. М-Л. , 1966.
 5. Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови. Львів, 2001.
 6. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства. К. , 2002.
 7. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. К. , 2003.
 8. Палевська М. Ф. Проблема синонимического ряда, его границ и возможностей выделения доминанты // Лексическая синонимия. М. , 1967, с. 94-104.
 9. Русанівський В. М. Культура української мови
  К. , “Либідь”, 1960.
 10. Сиротина В. А. Лексическая синонимия в русском языке. Львов, 1960.
 11. Терещенко Л. Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності // Диво слово, К. , 2000,с. 25-30.
 12. Тодор О. Г. Експреси ви в аспекті синонімії: Автореферат дис. . . . кандидат філологічних наук. К. , 1993.
 13. Ільманн О. Дескриптивная семантика и лингвистическая психология // Новое в лингвистике. М. , 1962.
 14. Франко З. І. Лексична синонімія // Фонетика, морфологічна і лексична система українських говор. К. , 1983.
 15. Черник В. Д. Функциональные аспекты синононимии и проблемы текстового воплощения языковой личности // Функциональная семантика слова. Екатеринбург, 1993, с. 47-54.

 V. Список джерел з використаних цитат з газети “Народна армія”

 1. “Герой – він і у Севастополі герой” с. 2, Олександр Щербаков, 22 квітня, 2005 р.
 2. “Всупереч “чортовому числу”, с. 2. , Костянтин Бекещенко, 19 квітня, 2005р.
 3. “Українська мова та її втілення у військовому середовищі”, с. 3, Клара Соловковська, 17 листопада 2005 р.
 4. “Ми значмо підняли статус наших стосунків”, с. 2, Сергій Лемах ,18 листопада 2005 р.
 5. “Вдалий дебют військового музею”, с. 2,Сергій Воронов, 25 листопада 2005 р.
 6. “УПА очолила Ніна Хасевша”, с. 8, 17 листопада 2005 р.
 7. “Свято для Одеси, свято для військовослужбовців”, Євген Тищук, с. 3. , 1 листопада 2005 р.
 8. “Під прицілом “Associated Press”, с. 2, Андрій Яцик, 25 жовтня 2005 р.
 9. “У “Казці” – ювілей”, с. 8, Василь Садовський, 2 листопада 2005 р.

9а “Як службу почнеш . . . ”, с. 3, Олександр Симоненко, 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные