Леонид Арсеньевич Булаховский

План

  1. Життєвий шлях видатного славіста
  2. Дослідження Булаховського в галузі славістики.
  3. Вклад Леоніда Арсенійовича в розвиток українського мовознавства.
  4. Внесок вченого в розвиток загального мовознавства.
  5. Значення дослідження Булаховського для славістики.

Література

 

Леонід Арсенійович Булаховський 

(14. IV 1888 - 4. IV 1961)

Ім'я Леоніда Арсенійовича Булаховського, нашого видатного українського лінгвіста, провідного мовознавця Радянського Союзу, широко відоме. Знають його скрізь, де розвивається творча славістична думка. Але академік АН УРСР Л. А. Булаховський не тільки славіст. Своїм керівником називали його україністи, для русистів він учитель і порадник. Фахівці з загального мовознавства прислухалися до його вказівок, до нього зверталися по допомогу мовознавці братніх республік нашої батьківщини.

За сімдесят три роки свого життя, з яких понад п'ятдесят він віддав науці, академік АН УРСР Л. А. Булаховський створив близько 300 праць, серед них велика кількість монографічних досліджень. Майже в кожній галузі слов'янського мовознавства він сказав своє авторитетне слово, вніс нове, оригінальне, корисне.

Л. А. Булаховський народився 14 квітня 1888 року в м. Харкові. Після закінчення гімназії він вчиться в Харківському університеті (на історико-філологічному факультеті) і в 1910 році закінчує його з відзнакою (за працю «Вопрос о Зеленогорской и Кра-ледворской рукописях»). Уже в університеті студент Л. А. Булаховський серйозно цікавиться складними проблемами слов'янського мовознавства, зокрема, питанням про слов'янську часокількість та наголос. В рік закінчення університету український славіст друкує свою першу наукову працю «К вопросам славянского количества и ударения». За рекомендацією професора С. M. Кульбакіна Л

А. Булаховського залишають при 'університеті для підготовки до професорської діяльності з слов'янської філології. Склавши магістерські іспити при Петроградському університеті, Л. А. Булаховський як приват-доцент починає читати лекції в Харківському університеті. З 1917 року Леонід Арсенійович професор Пермського університету. У 1921 році він повертається до Харкова. У 1936 році Л. А. Булаховський одержує науковий ступінь доктора лінгвістичних наук. За видатні досягнення в-галузі мовознавства Леоніда Арсенійовича обирають у 1939 році дійсним членом Академії наук УРСР, а в 1946— членом-кореспондентом Академії наук СРСР. Л. А. Булаховський з 1944 року до самої смерті очолював Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Академії наук . УРСР. Він заслужений діяч науки УРСР.

Оцінюючи наукову творчість Л. А. Булаховського, необхідно розглянути насамперед його дослідження в галузі славістики. Слов'янське мовознавство, вивчення чеської, польської, болгарської та інших мов -— це основний профіль роботи дослідника, його улюблена ділянка лінгвістики. Славістом почав свою наукову діяльність молодий учений, і пізніше, будучи визначним дослідником, він продовжував створювати все нові і нові праці з різних питань слов'янського мовознавства.

Леонід Арсенійович ніколи не боявся братися за розв'язання складних питань. Навпаки, саме вони найбільше приваблювали його. Цим визначається і те, що, будучи ще зовсім молодою людиною, вчений починає займатися слов'янською акцентологією. Леонід Арсенійович Булаховський був найвизначнішим фахівцем у цій галузі слов'янського мовознавства як в Радянському Союзі, так і за рубежем. Не кожний дослідник, навіть досвідчений, наважиться взятися за акцентологію. А Леонід Арсенійович створив з акцентології велике число визначних праць, виявивши свою

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы