Леся Украинский - критика

Леся Українка - Критика

Поетичний хист Лесі Українки формувався і зміцнювався не лише на величній духовності й героїчній історії свого народу, а й творчому засвоєнні найкращих надбань світової літератури і мистецтва, чому значною мірою сприяли родинні обставини та те інтелігентне оточення, в якому вона перебувала і виховувалася.

  Окрім рідної української, вона вільно володіла мовами: німецькою, французькою, латинською, давньогрецькою, італійською, англійською, іспанською, російською, польською, болгарською, вільно читала твори чеських і словацьких письменників. Саме постійне зацікавлення світовою літературою і історією дозволило їй у 1890 році написати підручник "Стародавня історія східних народів", який було вперше видано у 1918 році в Катеринославі. Про її глибокі знання античної літератури засвідчують поезії "Сафо", "Іфігенія в Тавріді", "Ніобея", "Орфеєве чудо", а біблійні теми та мотиви оригінальне розробляються у віршах "Я бачила, як ти хиливсь додолу", "То може станеться і друге диво", "Дочка Чєфая", "Ізраїль в Єгипті", "Пророк", "Жертва", "Саул" та інші. Окрім того, Леся Українка на основі глибокого знання історії, побуту, звичаїв, мистецтва і літератури багатьох народів написала вірші "Єврейська мелодія", "Єврейські мелодії", "Пісня флорентійська", "Дим", "Напис в руїні", цикли "Весна в Єгипті" та "Єгипетські фантазії".

  У циклі "Весна в Єгипті" поетеса майстерно і глибоко проникає в сутність життя і особливості природи єгиптян. Та одночасно з цим вона не оминає і злободенних соціальних мотивів, її непокоять "гніт фараонів, кормига чужинців", як в давнину, так і тепер ("Таємний дар"), а також і те, що відбувається у рідному краєві.

  У вірші "Дим" Леся Українка своєрідно опрацювала "італійську тему", яскравими фарбами змалювала нужденне життя робітників цієї країни, яке тут же викликає у неї асоціацію з тяжкою працею українських робітників на фабриках і заводах. Саме тому і трудяща Італія стає їй не чужою, а ніби своєю рідною країною, бо ж пригнічують народ скрізь однаково:

 а з вікон визирали, мов привиддя,

 якісь бліді, невільницькі обличчя

 А над усім той дим, той легкий дим,

. . .

  Той дим проник мені у саме серце, 

 І стиснулось воно, і заніміло, 

 І вже не говорило: "чужина".

  Особливо міцно і влучно, проте, пов'язані зі світовими сюжетами, мотивами і образами драматичні твори Лесі Українки, зокрема поеми. Слід відзначити, що значна частина цих творів розроблює біблійні і давньоєврейські мотиви і сюжети ("Самсон", "На полі крові", "Вавілонський полон", "На руїнах", "В дому роботи, в країні неволі"), античні теми ("Оргія", "Касандра"), давньосхідні мотиви ("Айша і Мохаммед"), теми з життя та боротьби ранніх християн ("Одержимая, "В катакомбах","Руфін і Прісцілла", "Йоганна, жінка Хусова", "Адвокат Мартіян"). Різні епізоди визвольної боротьби, а також життя лицарів з новим осмисленням образів розроблює поетеса у таких своїх творах, як "Роберт Брюс, король шотландський", "Давня казка", "Біла посестра", "Ізольда Білорука", "Осіння казка", "Камінний господар". Потрійно відзначити, що майже у всіх оцих творах авторка досить сміливо ставить на розв'язання не лише актуальні етично-психологічні, а й соціально-політичні питання.

  П'єси і драматичні поеми Лесі Українки своїми сюжетами, темами і мотивами

1 2