Лицензионное производство в структуре административного процесса

про факти, які мають значення для вирішення справи.

Питання підвідомчості справ у ліцензійному провадженні вимагає диференційованого дослідження в ракурсах провадження по видачі ліцензій і контрольного провадження.

У провадженні по видачі ліцензій є кілька видів підвідомчості. Родову підвідомчість справ про видачу ліцензій визначає їх віднесення до компетенції органів виконавчої влади і вирішення у рамках адміністративного ліцензійного провадження.

Положення про умови надання комерційним банкам ліцензій на право здійснення операцій з валютними цінностями визначає, що останні вправі здійснювати операції з іноземною валютою після реєстрації обмінного пункту в регіональному управлінні Національного банку України. Видача дозволів банку на здійснення операцій з іноземною валютою здійснюється у формі ліцензійного провадження, а обмінним пунктам правомочності на ведення тих же видів операцій надаються в результаті реєстраційного провадження.

Особливого вивчення вимагають проблеми внутрішньовидової підвідомчості справ про видачу ліцензій. Вона може бути названа ієрархічною, тобто визначати, який орган у вертикальній структурі відомства вправі вирішити власне питання про видачу ліцензії або по відмову у її видачі.

У різних відомствах у залежності від характеру керованих об’єктів, особливостей побудови самих відомчих систем, вказівок нормативних актів і інших факторів диференційовано розподілено основне навантаження щодо вирішення справи про видачу ліцензії.

У системі МВС України ліцензування операцій зі зброєю засновано на принципах пропорційного розподілу і зростання обсягу повноважень при переході від низової ланки до центрального апарата відомства

Так, міські (районні) органи внутрішніх справ видають ліцензії на придбання газової зброї, придбання, збереження, носіння мисливської гладкоствольної зброї громадянами України; зберігання і носіння зброї працівниками підприємств з особливими статутними задачами, придбання зброї цими підприємствами.

До ведення обласних управлінь МВС України віднесене ліцензування усіх вищевказаних операцій, а також видача ліцензій на продаж, придбання службової і цивільної зброї юридичними особами.

Міністерство внутрішніх справ України відповідно до Переліку органів ліцензування здійснює ліцензування виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; ліцензування виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії, індивідуального захисту, активної оборони; надання послуг, пов’язаних з охороною громадян, державної та іншої власності.

У деяких випадках потрібно одночасне ліцензування одного виду діяльності в різних державних органах, тобто має місце так звана акумулятивна підвідомчість. Не можна однозначно стверджувати, що такий вид підвідомчості є абсолютно позитивним чи абсолютно негативним. Але практика застосування ліцензування одного виду діяльності кількома державними органами може мати місце, зокрема, тоді, коли це обумовлено нерозривністю технологічного процесу, внаслідок чого необхідне одночасне ведення справ у двох органах (при здійсненні будівельних, будівельно-монтажних робіт, пов’язаних з монтажем та технічним обслуговуванням засобів протипожежного захисту та систем опалення).

Заява може бути подана в кожен з цих органів у будь-якій послідовності. Той орган, що одержав заяву, зобов’язаний повідомити заявника про необхідність звертання також до іншого органа виконавчої влади. Крім того він зобов’язаний направляти повідомлення останньому про заяву, що надійшла.

Територіальна підвідомчість справ про видачу ліцензій визначає, який з органів, що здійснюють ліцензування одних і тих видів діяльності повинен вирішувати дане питання (центральний орган виконавчої влади чи органи влади на місцях за місцем проживання громадянина чи реєстрації юридичної особи).

1 2 3 4 5 6

Похожие работы