Лицензирование предпринимательской деятельности назначение, содержание, правовое регулирование

редакції від 02.07.2012р.Постанова КМУ «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» від 29.11.2000р., в редакції від 22.08.2013р.

10. Постанова КМУ «Про затвердження переліку необхідних документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» від 04.07.2001р., в редакції від 17.01.2014р.

11. Положення про Державну службу України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 30.03.2012р.

12. Береславський С. Ліцензування деяких видів господарської діяльності: здобутки і проблеми / С.Береславський // Економічні реформи сьогодні. – 2001.

13. Гайворонський В.М., Жулеман В.П. Господарське право України. – Х.: «Право», 2005.

14. Галянтич М.К., Грудницька С.М., Міхатуліна О.М. Господарське право України: Підручник для студ. вищих навч. закл. – К.: МАУП, 2005.

15. Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. Господарське право: Навч.пос. – К.: Кондор, 2003

16. Задихайло Д.В., Пашкова В.М. Господарське право. – Х.: «Право», 2012.

17. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій. – Х.: «Право», 2008.

18. Несинова С.В., Воронко В.С., Чебикіна Т.С. Господарське право України: навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2012.

19. Саніахметова Н.О. Господарське право України. – Х.: «Одісей», 2005.

20. Шишка Р.Б. Підприємницьке право України. – Х.: «Еспада», 2000.

21. Щербина В.С. Господарське право. – К.: Юрінком Інтер, 2012.

22.  http://www.goncharovv.com/licensing96.html

23.  http://lcg.net.ua/uk/licences/other

24.  http://www.licinfo.com.ua/uk/litsenzirovanie-2.html

25. http://studentu5.com/index.php?work=404


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14