Лицензирование объектов интеллектуальной собственности

умови припинення прав обох сторін у разі порушення ними ліцензій на угоди.

Письмове складення ліцензійної угоди є обов’язковим, в той самий час в США ліцензію на використання товарного знака можна отримати навіть в усній формі.

Уваги заслуговує здійснення контролю за якістю товарів ліцензіата ліцензіаром, оскільки усна форма не дає впевненості в дотриманні тих чи інших домовленостей, в тому числі і контроль за якістю товарів.

Ліцензіат, якість товарів якого контролюється власником товарного знака, ліцензія на використання якого надана зазначеному ліцензіатові, вважається «спорідненою кампанією».

Особливе місце в ліцензуванні товарних знаків займає так звана «франчиза» (франчайзинг) (анг. Franchising - привілей, пільга, особливе право) яка за своєю суттю є витонченою програмою ліцензування товарних знаків.

Франчайзинговий контракт - це ліцензія на використання товарного знака, що містить численні зобов’язання та обмеження, нав’язані підприємцеві, який придбав франчизу (франчизіат), перед надавачем франчизм (франчизіаром). Франчизіар сприяє франчизіатові за допомогою реклами, порад, рекомендацій та інших послуг.

Як приклад можна навести розвиток й розширення бізнесу на основі франчайзингу компанії «Мак-Дональдс» швидкого обслуговування клієнтів у США, що тепер застосовується і в Україні.

Є три основні види франчайзингу (рис. 7. 3

).  

Рисунок 7. 3 - Види франчайзингу

За виробничого франчайзину франчизіар, який володіє технологією певного продукту, надає франчизіату сировину (зазвичай один чи декілька найважливіших інгредієнтів) для виробництва цього продукту, а також забезпечує франчизіата технічною інформацією та надає йому повноваження на виробництво і продаж товарів з товарним знаком франчизіара. Прикладами такого франчайзингу можуть бути, наприклад, ресторани й підприємства швидкого обслуговування.

За товарного (дистриб’юторського) франчайзингу франчизіат набуває право розповсюджувати товари франчизіара з його товарним знаком. Прикладами такого франчайзингу можуть бути, наприклад, продаж автомобільного палива, побутової техніки і т. п.

За сервісного (ліцензійного, ланцюгоподібного) франчайзингу франчизіар розробляє систему певних послуг, які за умовами договору франчизіат обов’ язково надає своїм споживачам. Прикладами такого франчайзингу можуть бути, наприклад, послуги з техобслуговування і ремонту автомобілів і т. п.

У європейському Співтоваристві суміщають франчизу з економічною конкуренцією. Є спеціальна угода, відповідно до якої виписано комплекс прав, зобов’ язань та заборон, що спрямовані на такий розвиток франчайзингу, який би не порушував антимонопольного законодавства й законодавства проти недобросовісної конкуренції.

Сторони франчизноїугоди мають право:

- продавати або використовувати під час надання послуг лише товари, що відповідають якісним характеристикам, встановленим франчизіаром;

- продавати чи використовувати під час надання послуг товари, які виробляються лише франчизіаром або третіми особами, вказаними ним;

- прямо або опосередковано не здійснювати схожу підприємницьку діяльність на території, де вона конкуруватиме з діяльністю члена франчизної мережі (в тому числі франчизіара); на франчизіата таке зобов’язання може поширюватися й після закінчення терміну угоди протягом резонного періоду, що не перевищує одного року, на тій території, де він використовував франчизу;

- не мати фінансової заінтересованості в капіталі підприємства- конкурента, яка б могла надати франчизіатові можливість впливу на економічну поведінку такого підприємства;

- продавати товари, що становлять

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы