Лицензирование объектов интеллектуальной собственности

При укладенні ліцензій на фірмові найменування використовують подібну форму як і для ліцензій на товарні знаки.

Ліцензування секретів виробництва - це ліцензія на використання ліцензіатом, як правило за винагороду, того чи іншого секрету виробництва, який належить власнику. До секретів виробництва належать ноу-хау (англ. : know-hou. - знати, як) і шоу-хау (англ. :show-how. -показати, як). Ліцензування секрету виробництва надає його власникові гнучкості й можливості накопичити капітал, використовуючи цей секрет виробництва. Щодо порядку оформлення ліцензій, то за своєю суттю вона є контрактом між ліцензіаром і ліцензіатом

При цьому виходять з того, що особи, які залишають за собою право власності, а об’єкт власності лише ліцензують іншим способом для використання, мають більше важелів для контролю над тим, як одержувач використовує об’єкт, порівняно з тією ситуацією, коли право власності продається повністю.

Ноу-хау можна передавати в матеріальній (речовій) формі: у вигляді документів, фотокарток, мікрофільмів тощо. У такій формі можна передавати архітектурні плани споруд, діаграми, схеми розміщення обладнання, креслення машин і апаратів, характеристики сировини й матеріалів, інструкції для технічного персоналу та спеціалістів тощо. Ноу- хау в матеріальній формі ще називають технічною інформацією або технічними даними.

Ноу-хау можна передавати також і в нематеріальній формі (наприклад, у вигляді пояснення процесів особою, що передає ноу-хау; в більшості держав ноу-хау немає прямого правового захисту. Проте для його охорони можна використати інші закони, наприклад, про захист від недобросовісної конкуренції.

Ліцензування підприємницької діяльності - це ліцензія на ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров’я людини, навколишнє середовище і безпеку держави.

Для здійснення підприємницької діяльності, що підлягає ліцензуванню, необхідно дотримуватися ліцензійних умов, які встановлює Кабінет Міністрів України.

Ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню в Україні:

- пошук (розвідка) корисних копалин:

- виробництво, ремонт і реалізація вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;

- виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

- видобування уранових руд;

- видобування і виробництво дорогоцінних металів, дорогоцінного й напівдорогоцінного каміння, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;

- виробництво і реалізація лікарських засобів, ветеринарних медикаментів і препаратів, пестицидів та агрохімікатів;

- виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, засобів індивідуального захисту та активної оборони;

- розроблення, виготовлення та реалізація спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації;

- розроблення, виробництво, впровадження, експлуатація, реалізація систем і засобів криптографічного і технічного захисту інформації, голографічних захисних елементів;

- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування, розподіл постачання та зберігання природного газу за певних умов;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы