Лицензирование объектов интеллектуальной собственности

«навантаження» до ліцензії вважається цілком прийнятим, якщо відповідні продукти й послуги є необхідними для технічно задовільного використання запатентованого винаходу.

Сплата платежів за патентними ліцензійними угодами припиняється, коли патент втрачає чинність і його об’єкт стає суспільним, а не приватним надбанням. Якщо ліцензійна угода, окрім надання права на використання запатентованого винаходу, містить ще й секрети виробництва, то окремі роялті можуть сплачуватися й у тому разі, коли закінчується строк чинності патенту чи він визнається недійсним.

Плата за видачу ліцензії підприємницької діяльності справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, або 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є місцевий орган виконавчої влади.

Особливі розміри плати за видачу ліцензії встановлюються на провадження окремих видів господарської діяльності (в неоподаткованих мінімумах доходів громадян):

1) у сфері зв’язку (в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області м. Києва і Севастополя):

• надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот) - 200;

• надання послуг телефонного зв’язку (крім відомих об’єктів): міжнародного - 529000 (видається тільки на діяльність на території України), міжміського і стільникового - 20000, місцевого - від 20 до 200;

• технічне обслуговування мереж теле- і радіомовлення в межах промислової експлуатації - 60;

2) у сфері, пов’язаній з алкогольними напоями:

• виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв - 1500;

• виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв підприємствами первинного виробництва, які виготовляють виноградні і плодово-ягідні виноматеріали і спирт-сирець з їх відходів, із середньорічними обсягами переробки сировини до 1 тис. тонн - 360;

• оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим - 15000;

• оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями - 300;

3) у сфері, пов’язаній з тютюновими виробами:

• виробництво - 900;

• оптова торгівля - 300;

• роздрібна торгівля - 150.

Плата також справляється (в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян):

• за видачу однієї копії ліцензії (що потрібні для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата) - 1;

• за переоформлення ліцензії ( у випадку зміни найменування юридичної особи або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності; зміні місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності; змін, пов’язаних з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності) - 5;

• за видачу дубліката ліцензії ( у випадку її втрати або пошкодження) -5

Список використаної літератури

1. Авторское право и смежные права. Ителлектуальная собственность. - Минск, 1997. - 346 с.

2. Андрощук Г

А. , Работягова Л. И. Патентное право: Правовая охрана изобретений: Учеб. пособие. - К. : МАУП, 1999. - 216 с.

3. Вачевський М. В. Соціально - економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика: Навчальний посібник. - К. : Центр навчальної літератури,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы