Лицензирование предпринимательской деятельности назначение, содержание, правовое регулирование

політики у сфері ліцензування;

-  надання попередніх висновків щодо пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ та організацій стосовно доцільності запровадження чи скасування ліцензування певного виду господарської діяльності;

-  розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення зазначеними органами законодавства у сфері ліцензування [8].

Проте це не позбавляє заінтересованих осіб права на звернення безпосередньо до суду за захистом своїх прав.

На засіданнях екпернто – апеляційної ради регулярно розглядають скарги підприємців на неправомірні дії органів ліцензування, зокрема, щодо анулювання ліцензій.

Так, у разі подання ліцензіатом протягом десяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до експертно - апеляційної ради при Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва дія зазначеного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування (ст. 21 закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

Разом з тим, експертно-апеляційна рада інформує орган ліцензування про отримання такої скарги.

Результати розгляду скарг суб’єктів господарювання свідчать про значну кількість порушень з боку органів ліцензування при прийнятті рішень про анулювання дії ліцензій порушують чинне законодавство. У 95% рішень експертно-апеляційної ради дії ліцензій були поновлені або видані нові.

Рада самостійно визначає інші питання регламенту своєї роботи. Аналізуючи вищенаведене, можна стверджувати, що робота експертно-апеляційної ради є вкрай важливою, а її допомога суб’єктам господарської діяльності в разі подання заяв (скарг, апеляцій) на дії органу ліцензування - реальною.

Отже, орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, уповноважений законом державний колегіальний орган, спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності

Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування встановлює закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Ліцензуванню піддягає широкий спектр видів господарської діяльності — від пасажирських і вантажних перевезень до виробництва й експлуатації ракет-носіїв та космічних апаратів.

Перелік органів ліцензування затверджено Постановою Кабінету Мі­ністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698.

 3. Ліцензійні умови та процедура ліцензування певних видів господарської діяльності.

Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші ви­моги для провадження певного виду господарської діяльності. Суб’єкт господарювання зобов’язаний провадити певний вид господарської ді­яльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов. У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб’єктів господарювання - юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності. У разі якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особ­ливі вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов.

Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14