Личное страхование

договорами страхування вноситься щомісячно, щоквартально, щорічно.

Договори страхування укладаються у відповідності до правил страхування, які мають єдині особливості з врахуванням характеристик об’єкта страхування, страхових методик розрахунку тарифів, врахування особливостей формування страхових резервів.

Світова практика виділяє наступні види страхування:

1) змішане страхування;

2) страхування дітей;

3) страхування до вступу в шлюб;

4) довічне страхування;

5) страхування додаткової пенсії.

Змішане страхування життя – вид страхування, який об’єднує в одному договорі кілька самостійних договорів страхування, зокрема:

1) дожиття до закінчення строку страхування;

2) смерть застрахованого;

3) втрата здоров’я від нещасних випадків.

Страхувальниками в цьому виді страхування є тільки фізичні особи. Страхова сума виплачується у разі закінчення дії договору страхування, смерті, нещасного випадку.

Страхування дітей. Страхувальниками вважаються батьки і родичі дитини, які сплачують страхові внески. Договір страхування життя дітей може бути укладений, якщо вік дитини до 15 років, стан здоров’я дитини не має значення. Максимальний строк дії договору встановлюються, як правило, 18 років. Страхова сума виплачується у разі смерті, втрати дитиною здоров’я від нещасного випадку під час дії договору страхування.

Страхування до вступу в шлюб. Страхувальниками можуть бути батьки, родичі, опікуни. На страхування приймаються діти до 15 років. Страхова сума виплачується у разі закінчення дії договору страхування, вступу в шлюб, досягнення застрахованою дитиною 21 рік.

Довічне страхування – договір укладається з особами у віці від 18 до 70 років, не страхуються інваліди 1 групи. Повна страхова сума сплачується у разі смерті застрахованої особи, особам які зазначені в договорі, за винятком смерті що є наслідком :

1) самогубства застрахованого;

2) захворювання на СНІД

3) алкогольного, токсичного, наркотичного сп’яніння

Страхування додаткової пенсії є своєрідним страхуванням на дожиття. Договір укладаються індивідуально, а також з групою осіб. Страхові виплати здійснюються з виходом на пенсію (страхування додаткової пенсії) або віком, установленим договором страхування.

 3. Страхування від нещасних випадків

1.      Поняття страхування від нещасних випадків.
2.      Види страхування від нещасних випадків.
3.      Обов’язкові види страхування від нещасних випадків.
4.      Добровільне страхування від нещасних випадків.

1. Страхування від нещасних випадків об’єднує короткострокові договори страхування, відповідальність за якими у страховика виникає уразі тимчасової втрати працездатності, постійної втрати працездатності, уразі смерті внаслідок нещасного випадку.

Під нещасними випадками розуміються такі події:

  • травмування;
  • укуси тварин, комах, зміїв;
  • переохолодження, обмороження;
  • отруєння хімічними речовинами;
  • утоплення;

Страхування від нещасних випадків є як обов’язкове, так і необов’язкове.

Страхуватися можуть як фізичні так і юридичні особи.

Договора страхування від нещасних випадків укладаються на підставі заяви страхувальника, але це стосується тільки добровільних видів страхування.

За обов’язковими видами страхування особа

1 2 3 4 5 6

Похожие работы