Личное страхование

вважається автоматично застрахованою.

Страхування від нещасних випадків поділяється:

 • колективне страхування
 • індивідуальне страхування

Колективне страхування здійснюється за рахунок коштів підприємств.

Індивідуальне страхування за рахунок коштів застрахованої особи.

До колективного страхування відноситься:

 • Страхування туристів
 • Страхування роботодавцями працівників

Індивідуальне страхування:

 • Від нещасного випадку на транспорті
 • Страхування дітей
 • Особисте страхування

3. Обов’язкове страхування від нещасних випадків визначено законом про страхування:

 • страхування від нещасних випадків на транспорті;
 • страхування спортсменів вищих категорій;
 • страхування працівників медичних закладів на випадок захворювання СНІДом  при виконанні службових обов’язків;
 • страхування пожежників;
 • страхування життя та здоров’я спеціалістів ветеринарної служби;

За обов’язковим страхуванням від нещасних випадків вважаються застрахованими:

1) пасажири наземного, морського, залізничного, повітряного транспорту за виключенням муніципального транспорту.

2) Водій будь-якої організаційної форми власності підприємства.

Плата за страхування здійснюється в момент придбання проїзного квитка.

Плата за водіїв здійснюється за рахунок коштів підприємств.

Страхування для страхувальників починає діяти з моменту оголошення посадки і закінчується після прибуття до місця призначення.

Для водіїв страхування розповсюджується тільки на час поїздки.

Страхова сума за обов’язковим страхуванням на транспорті встановлюється на рівні 1000 неоподаткованих мінімумів.

Повна страхова сума сплачується вразі смерті застрахованої особи, вразі першої групи інвалідності – 90%, 2-ї – 80%, 3-ї – 75%.

Уразі тимчасової непрацездатності сплачується 0,02 від страхової суми за кожен день перебування застрахованої особи на лікарняному.

Для отримання страхового відшкодування застрахована особа, або вигодонабувачі  повинні подати заяву страховикові про настання страхового випадку та проїзний квиток, та довідку медичного закладу про стан здоров’я

4. При добровільному страхуванні, в більшій частині, страхувальник є фізичною особою, але договори страхування можуть бути укладені із страхувальником – юридичною особою.   

Страховим випадком вважається:

 • Смерть
 • Тимчасова та постійна втрата працездатності.

При добровільному страхуванні від нещасного випадку  на виробництві, виокремлюють три групи ризикових професій.

1 – адміністративний апарат управління, працівники навчальних закладів, банків, медичних установ, бібліотекарі.

2 – наземні працівники горно добувної промисловості, працівники міліції, транспортних підприємств.

3 – шахтарі, працівники карного розшуку, даїшники.

Місячний тариф, який застосовується для 1 групи – 0,01, 2 – 0,02, 3 – 0,03.

Якщо укладається договір колективного страхування до нього надається списочний склад працівників.

Договір страхування укладається у двох екземплярах, один надається страховикові.

При настанні страхового випадку, застрахована особа надає письмову заяву в установленій формі, страховий поліс та довідки з медичного закладу.

Страховий випадок повинен бути підтверджений страховим актом.

При смерті застрахованої особи, страхова сума сплачується в повному обсязі.

При набутті інвалідності страхова сума сплачується в залежності від ступеня втрати здоров’я.  

1 2 3 4 5 6

Похожие работы