Личное страхование

Добровільними видами страхування є:

-  страхування на виробництві.

-  Туристичне страхування.

-   Страхування дітей.

 4. Медичне страхування

 1. Поняття медичного страхування
 2. Добровільне медичне страхування
 3. Обов’язкове медичне страхування
 4. 1.      Медичне страхування об’єднує як короткострокові договори так і довгострокові.

Об’єктом МС вважається здоровя та працездатність застрахованої особи.

Відповідальність страховика настає вразі захворювання, звернення до медичного закладу, наявність потреби в профілактичних заходах.

МС може проводитися як в добровільній так і в обов’язковій формі.

2. Обов’язкове медичне страхування розповсюджується на всі верстви населення та не залежить від віку, стану здоров’я застрахованої особи та роду її зайнятості.

Страхувальником для працюючих осіб є роботодавці, а для непрацюючих – держава.

Обсяги відповідальності обов’язкового страхування передбачають відшкодування витрат застрахованій особі при гострих захворюваннях та випадках, які передбачають необхідність швидкої медичної допомоги.

 Обов’язкове страхування регулюється законодавством України

Також один із суб’єктів обов’язкового страхування є фонд охорони здоров’я,  який здійснює контроль за діяльністю медичних закладів та страхових компаній, які здійснюють обов’язкове страхування.

 Суб'єктами добровільного медичного страху­вання є:

 • страхувальники — окремі дієздатні громадяни, підприємства, що представляють інтереси громадян, а також благодійні організації та фонди;
 • страховики — страхові компанії, що мають ліцензії на здійснення цього виду страхування;
 • медичні установи, що надають допомогу на засоби медичного страхування і також мають ліцензію на здійснення лікувально-профілактичної діяльності.
 • Страхові фонди добровільного медичного страхування утворюються за рахунок:
 • добровільних страхових внесків підприємств та організацій;
 • добровільних страхових внесків різних груп населення;
 • добровільних внесків окремих громадян 

Добровільне страхування може здійснюватися як індивідуально так і колективно.

Колективне в більшій частині здійснюється на підприємстві за рахунок його коштів.

Індивідуальне страхування здійснюється за рахунок коштів застрахованої особи.

Добровільне страхування здійснюється на підставі правил страхування , якими визначається програма медичного страхування.

Програмами медичного страхування визначається обсяг відповідальності страховика; перелік хвороб внаслідок яких страхова компанія повинна сплачувати відшкодування; умови проведення лікування; обсяги послуг, яки можуть надаватися медичним закладом.

У відповідності до власних потреб застрахована особа визначає програму страхування. При укладанні договору страхування застрахована особа повинна надати відомості про стан здоров’я. При визначенні плати за страхування враховується вік застрахованої особи та стан здоров’я та програма страхування.

Програми страхування страхова компанія складає самостійно, в якій визначається перелік послуг, які надаються страховиком та медичним закладом, перелік захворювань при яких здійснюються виплати.

Програмами страхування передбачаються обсяги відповідальності страховика.

Взаємодії між страховими компаніями та медичними установами здійснюються на підставі угоди про сумісну діяльність.

В залежності від умов договору страхування страхувальники можуть отримувати страховий захист у вигляді медичних послуг в медичних закладах, які зазначені договором, або в будь-якому закладі, який задовольняє потреби страхувальника.

Тарифи на медичні та інші послуги з добровільно­го

1 2 3 4 5 6

Похожие работы