Литературно-краеведческая Ривненщина эпохи независимости

з’їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців). – К.: ІІНАНУ, 2003.Дем’янчук Г.С., Дем’янчук Б.Г., Дем’янчук А.Г. Українське краєзнавство: сторінки історії. – К., 2006.Всеукраїнська спілка краєзнавців. – К., 1997-2003.Краєзнавство в системі підготовки сучасного вчителя. – Тернопіль, 2000.Прищепа О.П., Прищепа Б.А. Історичне краєзнавство (Навчально-методичний посібник для студентів історичної спеціальності). – Рівне, 2004.Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні. – К.: ІІНАНУ, 2000.Огієнко Іван. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: „Абрис”, 1991.Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю). – Київ – Кам’янець-Подільський, 2003.Сергійчук В. Етнічні межі і державні кордони України. – Тернопіль, 1998.

10.  Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – Львів, 1999.

11.  Киричук М. Волинь – земля українська. – Луцьк, 1995.

12.  Цинкаловський  О.  Стара Волинь і Волинське Полісся. Т.І., Вінніпег, 1984. Т.ІІ., Вінніпег, 1986.

1 2 3 4 5

Похожие работы