Человек и мир в поэме Мильтона «Потерянный рай»

Зміст

  1. Життєвий шлях Дж. Мільтона
  2. Сюжет поеми «Втрачений рай»
  3. Людина і світ в поемі
  4. Новаторство Мільтона
  5. Висновок
  6. Список використаної літератури


Життєвий шлях Дж. Мільтона

Ім’я Джона Мільтона (1608 – 1674), поета, мислителя, прозаїка, публіциста і політичного діяча, який нерозривно зв’язав свою долю з подіями великої англійської революції, по праву вважається символом найвищих досягнень літератури Англії ХVІІ століття. Його творчість мала тривалий, глибокий вплив на розвиток європейської громадської думки і літератури наступних епох.

Як особистість Мільтон володів рисами, притаманними видатним діячам Відродження, і належав до числа тих, кого Ф. Енгельс визначив як «титанів за силою думки, пристрасті і характеру, за багатогранністю і вченістю». Мільтон більше, ніж багато інших, втілив в собі ту дієвість, яку Енгельс високо цінував у характері великих людей Ренесансу: «. . . вони майже всі живуть в самій гущі інтересів свого часу, беруть жваву участь в практичній боротьбі, стають на бік тієї чи іншої партії і борються, хто словом і пером, хто мечем, а хто і тим й іншим разом. Звідси та повнота і сила характеру, які роблять їх цільними людьми». Характер – важлива сторона таланту, особливо якщо митцю доводиться жити в тяжкий і бурхливий час, подібний тій революційній епосі, коли жив Мільтон. Він повною мірою проявив силу і цільність свого характеру.

Джон Мільтон народився в 1608 році в сім’ї лондонського нотаріуса. Батько Мільтона, переконаний пуританин, виховував сина в кальвіністських традиціях

Початкову освіту і перші літературні враження Мільтон отримав в школі при церкві Св. Павла в Лондоні, яка знаходилася в руках завзятих захисників справи пуритан – Джиллів. Останні справили значний вплив на формування світогляду і літературних смаків підлітка.

Потім Мільтон, як більшість синів із заможних пуританських сімейств, потрапив в Кембридж – вже в ті роки гніздо пуританського вільнодумства і антимонархічних настроїв, які нерідко викликали гнів Якова і Карла Стюартів.

В Кембриджі молодий Мільтон вступив в боротьбу між студентами, співчуваючими парламенту (до їх числа належав і Мільтон), і прибічниками феодально-аристократичної реакції, які тут були в меншості, але діяли досить наполегливо. Через якусь політичну сутичку з викладачем Мільтон був навіть тимчасово виключений із університету, що, втім, не завадило йому закінчити курс з відзнакою. В 1629 році Джон отримав ступінь бакалавра, а три роки потому – магістра мистецтв. Подальші шість років він провів в придбаному його батьком маєтку Гортон, займаючись самоосвітою. Він досконало володів латиною, італійською мовою, читав в оригіналі грецьких і давньоєврейських авторів, добре знав літературу античності, Середньовіччя та Ренесансу. Очевидно, він готувався в ці роки до професії священика, від якої згодом відмовився.

В 1638 році Мільтон покинув Гортон для поїздки Європою. Він побував у Франції, на довгий час затримався в Італії, де зміг суттєво поповнити свої знання в області класичної філології та італійської літератури. Побувавши тут, поет зблизився з італійськими письменниками та вченими. Незабутнє враження справила на нього зустріч з великим Галілеєм. Життя в Італії закінчилося несподівано: отримавши вісті з Англії, де

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные