Макроэкономическая нестабильность - экономические кризисы, безработица, роль государства в регулировании экономического роста

Держава, у свою чергу, допомагає великим фірмам « управляти» таким шляхом кризою. Тому модифікації цінового механізму виражаються в зменшенні « чутливості» цін до кризового звуження ринкового попиту й збільшенню цієї чутливості до росту попиту. У результаті циклічне розширення ринкового попиту на товари й послуги впливає на рух цін, чим кризове звуження ринків збуту. Отже, рух цін у сучасних кризах відображає протиборство двох тенденцій: підвищувальної, пов'язаної з діяльністю великого капіталу й держави, і знижувальної, породжуваної циклічним скороченням місткості ринку. Інакше кажучи, механізм сучасних капіталістичних циклів сполучить у собі кризу й інфляцію. Міняються й форми прояву сучасних циклів і криз. Це виражається: у синхронізації циклічного руху в різних країнах, що обмежує можливості зм'якшення кризових процесів за рахунок розширення експорту; участішанні циклічних криз і скорочені тривалості циклу; увідносному зменшенні глибини криз; у нестійкості фаз пожвавлення й підйому; у зміні показників масштабів і глибини криз. Інфляція попиту являє собою тенденцію до підвищення рівня цін внаслідок збільшення сукупного попиту, тобто готовності більше платити за той же набір благ. Як правило, така начебто б нелогічна ситуація виникає в період пожвавлення й очікування збільшення фінансових доходів у доступному для огляду майбутньому, що пояснює, наприклад, просто "стадним почуттям", зміною його настрою. Поточний попит на гроші при цьому збільшується і якщо пропозиція грошей приводиться у відповідність із ним, то тенденція закріплюється й тоді збільшення обсягів угод , тобто реальне пожвавлення, вимагає додаткової емісії грошей.

Криза державного регулювання економічного розвитку зажадав від уряду розвинених країн шукати вихід зі сформованої ситуації, але не шляхом відмови від державного регулювання циклічного виробництва, а за допомогою перебудови його форм і методів

Антициклічна спрямованість державної політики змінилася антиінфляційної.

Висновок 

В даній курсовій роботі було ретельно відібрано достовірну й правдиву інформацію, яка точно характеризує даний розділ економічної теорії.

В цій роботу було дано конкретні відповіді на конкретні запитання, а саме, що економічна криза - це значне порушення рівноваги в господарській системі, що часто супроводжується втратами й розривом нормальних зв'язків у виробництві й ринкових відносинах, що, в остаточному підсумку, веде до дисбалансу функціонування економічної системи в цілому.

Існує багато видів економічних криз (більшість з них наведена вище в роботі) і на мою думку ця кількість не буде стояти на місті, так само як не стоїть на місті економіка, будуть з'являтися нові види криз, але разом з цим - і нові методи їх вирішення.

Тема економічної кризи цікава, думаю не тільки мені. Вона буде актуальною ще велику кількість часу, а, можливо, і завжди, оскільки, я не думаю, що найближчим часом економісти навчаться згладжувати цикл до такого ступеня, щоб її амплітуда коливань була рівна нулю. При амплітуді коливань більше нуля - це вже цикл.

Коли спостерігаєш, як назрівають і відбуваються кризи в країнах - лідерах, таких як США, Японія, Німеччина, Англія, Франція, то мимоволі замислюєшся, що навіть такі багаті країни, стільки фахівців, що мають, засобів, впливу дотепер не можуть уникнути криз.

Список використаної літератури: 

  1. Радіонова І. Ф. Макроекономіка та економічна політика.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные