Массово-разъяснительная работа органов ГНС Украины среди населения и налогоплательщиков

ЗМІСТ

Вступ

1. Історичне коріння та місце зв’язків із громадськістю в діяльності органів державної податкової служби України

2. Основи організації роботи щодо зв’язків із громадськістю

3. Основні напрями роботи з платниками податків та зв’язків із громадськістю в органах державної податкової служби України

Висновки

Література

 

В С Т У П

 Одним із показників рівня цивілізованості суспільства в країні є рівень добровільно сплачених податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів. Очевидно, що чим вищий цей показник, тим держава менше витрачає адміністративних і фінансових ресурсів на виконання функцій і процедур податкового контролю. Тому поряд з іншими механізмами стимулювання добровільної сплати податків податкові органи широко використовують пропаганду переваг добровільної сплати податків, масово-роз'яснювальну роботу серед платників податків.

 Сформована в Україні система соціально-політичних відносин населення і держави характеризується досить низьким рівнем податкової грамотності громадян. Жодна державна структура, крім податкової служби, не займається пропагандою в цьому напрямі.

 Для цього у складі податкової служби України створено спеціальні підрозділи, які методологічно підпорядковані Департаменту інформаційної політики та масово-роз'яснювальної роботи ДПА України. І хоча чисельність цих підрозділів складає трохи більше двох відсотків від загальної чисельності працівників органів державної податкової служби, вони виконують досить важливі та непрості завдання.

 Основними завданнями підрозділів зв'язків з громадськістю, засобами масової інформації та масово-роз'яснювальної роботи в частині проведення масово-роз'яснювальної роботи з населенням визначено:

- формування податкової культури населення, у тому числі платників податків;

- інформування платників податків про податкове законодавство;

- роз'яснення порядку застосування податкового законодавства й інших нормативно-правових актів про податки, збори (обов'язкові платежі), що сплачуються до бюджетів і державних цільових фондів;

- організація навчання платників податків з питань застосування податкового законодавства;

- забезпечення зворотного зв'язку платників податків з органами влади.

 Серед основних напрямів роботи підрозділів зв'язків з громадськістю, засобами масової інформації та масово-роз'яснювальної роботи з населенням можна виділити такі:

- проведення цілеспрямованої постійної пропаганди щодо необхідності загальної податкової грамотності населення;

- формування громадської думки шляхом пропаганди необхідності повної і сумлінної сплати податків як виконання свого громадянського обов'язку;

- проведення опитування серед населення для визначення рівня податкової грамотності, ступеня зацікавленості населення в цьому питанні і визначення категорій громадян - потенційних учасників навчання;

- розміщення на телебаченні і радіо спеціальних навчальних передач з роз'яснення податкової політики держави і чинного податкового законодавства;

- підготовка і розміщення в друкованих ЗМІ інформаційних матеріалів з цих питань; проведення системної роботи серед майбутніх потенційних платників податків (у навчальних закладах, центрах перепідготовки кадрів при службах зайнятості населення тощо);

- проведення регулярних зустрічей керівників і працівників податкових органів з трудовими колективами, громадськими організаціями, студентами й учнями шкіл.

 Для виконання цих завдань податкові органи здійснюють цілий комплекс заходів, що дають можливість населенню отримувати знання з податкової тематики,

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>