Медицинская помощь и лечение льготных категорий граждан

Медична допомога та лікування пільгових категорій громадян

Чинне законодавство не містить визначення соціальних пільг, хоч сам термін вживається і в літературі, і в правових актах доволі часто. Загалом правова база, якою регулюються відносини забезпечення громадян державними пільгами, налічує понад 25 законів Верховної Ради України та актів Кабінету Міністрів України.

Зазвичай пільги виділяють за їх галузевою належністю. Провідну роль за таким поділом відіграють пільги у сфері соціального захисту населення. Одні з них надаються громадянам, які з огляду на життєві обставини потребують особливої уваги до себе. За своєю природою ці пільги є частиною державної системи соціального забезпечення.

Отже, соціальними пільгами є ті, що надаються для життєзабезпечення громадян у зв’язку зі зниженням рівня їх доходів нижче прожиткового мінімуму або втратою (зниженням) працездатності.

Таким чином, соціальна пільга – це законодавче звільнення (повне або часткове) особи від виконання нею свого обов’язку, або надання їй додаткових прав при настанні соціального ризику чи за наявності до такої особи значних заслуг перед державою, пов’язаних з певними публічними подіями.

Усі соціальні пільги, передбачені чинним законодавством, поділяються на окремі види. При цьому критерії такого поділу є найрізноманітнішими.

Зокрема, диференціація соціальних пільг у законодавстві здійснюється за суб’єктами, яким вони надаються

Передбачено надання пільг: ветеранам війни, ветеранам праці, особам, які мають особливі заслуги перед державою, багатодітним сім’ям, особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, дітям-сиротам, реабілітованим особам, пенсіонерам, інвалідам, дітям-інвалідам та ін.

За термінами надання соціальні пільги можна класифікувати на: постійні, що надаються впродовж тривалого часу; тимчасові, що надаються на певний обумовлений період. Окремо виділяють так звані надзвичайні пільги. Вони надаються у зв’язку з певними обставинами.

За ступенем персоніфікації соціальні пільги поділяються на одноособові (наприклад, пільга щодо оплати медикаментів, забезпечення санітарно-курортним лікуванням) та сімейні (пільга за оплату житлово-комунальних послуг). З огляду на періодичність виплати виокремлюють одноразові (забезпечення спецавтотранспортом) та щомісячні (оплата житла) пільги.

І, нарешті, за змістом усі соціальні пільги можна поділити на: житлово-комунальні, медико-реабілітаційні, транспортні, соціально-побутові, пенсійні та соціально-трудові.

Однією з пільг у сфері медико-реабілітаційного забезпечення є право на безоплатне або пільгове придбання ліків (постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303). Таким правом, зокрема, наділені:

1)  особи, яким передбачено безоплатне відпускання лікарських засобів згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Це – інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед державою, а також інші особи, на яких поширюється чинність цього Закону;

2)  особи, які мають особливі трудові заслуги перед державою відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

3)  особи, яким передбачено безоплатне відпускання лікарських засобів згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Це громадяни, які належать до І – ІV категорій постраждалих та діти, які належать до потерпілих;

4)  пенсіонери з числа колгоспників, робітників, службовців, які одержують пенсію за віком, у зв’язку з інвалідністю та в разі втрати годувальника у мінімальних розмірах (за винятком осіб, які одержують пенсію на дітей у разі втрати

1 2 3 4 5

Похожие работы