Механизм швейной машины

1; при повороті ниткопритягувача 10 проти часової стрілки затягування стібка почнеться раніше.

 

 

Мал. 6. Принцип роботи ниткопритягувача машини 97 А кл.

 

3. 4. Механізм переміщення матеріалів машини 97 А кл.

Механізм переміщення матеріалів складається з вузлів: вертикальних, горизонтальних переміщень рейки, пристроїв регулятора стібка і закріплення строчки, а також вузла лапки.

Вузол вертикальних переміщень рейки. На розподільчому валу 35 (мал. 7) двома гвинтами 40 закріплений подвійний ексцентрик 48, на праву частину якого надіта задня головка шатуна 41.

В цій головці знаходиться голчатий підшипник 39. Передня головка шатуна 41 з допомогою шарнірного конусного гвинта 45 з’єднана з коромислом 46 і закріплена гайкою 47. Коромисло 46 гвинтом 42 закріплено на валу 55 підйома рейки, який утримується в двох центральних пальцях 43, 59, закріплених в платформі гвинтами 44, 58. Разом з валом 55 виготовлено коромисло 57; на його палець надітий повзун 56, встановлений в вилку ричага 2 механізма переміщення матеріалів. До ричага 2 двома гвинтами 54 прикріплена зубчата рейка 1.

 

 

Мал. 7. Механізм переміщення матеріалів машини 97-А кл. :

а – конструктивна схема, б – структурна схема

Під дією ексцентрика 48 шатун 41 буде переміщуватись в вертикальній площині. Якщо він рухається до працюючого, то коромисло 46, вал 55 і коромисло 57 повернуться проти годинникової стрілки і рейка 1 опуститься

Вузол горизонтальних переміщень рейки. На ліву частину ексцентрика 48 надіта передня головка шатуна 38, вміщений голчатий підшипник 49. Задня головка виготовлена у вигляді вилки і надіта на вісь 10, закріплену гвинтом 50 в з’єднуючій ланці 37. На цю ж вісь надіта вильчаста головка другого шатуна 36. Задня головка шатуна 36 з’єднана за допомогою шарнірного гвинта 14 з коромислом 12, при цьому положення шарнірного гвинта фіксується гайкою. З’єднання задньої головки шатуна 36 з шарнірним гвинтом 14 здійснюється через голчатий підшипник 13. Коромисло 12 на валу 9 механізма переміщення закріплено гвинтом 11. Вал 9 утримується в двох центрових пальцях 4, 15, закріплених на приливах платформи гвинтами 5, 15. Разом з валом 9 виготовлена рамка 7, і в її двох центрових пальцях 6, 8, закріплених гвинтами 3, утримується ричав 2 механізма переміщення матеріалів.

Щоб розглянути роботу вузла горизонтальних переміщень рейки, складемо структурну схему вузла (якщо дивитися на нього з фронтальної частини машини). Якщо під дією ексцентрика 1 (мал. 8) шатун 2 буде переміщатися від працюючого, то з’єднання 3, повертаючись проти годинникової стрілки вверх, підніме шатун 4. Коромисло 5, вал 6 і рамка 7 повернуться проти часової стрілки, і ричав перемістить рейку 9 від працюючого (вліво).

 

Мал. 8. Положення ланок та їх рух при прямому переміщенні рейки

в машині 97 А кл.

Висоту підйому рейки 1 (мал. 7) над рівнем голчатої пластини в залежності від товщини тканини регулюють поворотом валу 55 після послаблення гвинта 42.

Розміщення рейки в прорізах голчатої пластини регулюють поворотом валу 9 після ослаблення гвинта 11, якщо рейку необхідно перемістити поперек платформи машини. При переміщенні її вздовж платформи машини крім гвинта 11 послаблюють гвинти 5, 16 і з допомогою центрових пальців 4, 15 переміщують вал вздовж його осі.

Своєчасність переміщення матеріалів регулюють повернувши

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы