Механизм швейной машины

що переміщується всередині втулки 29. Втулка запресована в отворі фронтальної частини машини, на її верхній кінець вільно надітий кронштейн 26, палець 8 якого вставлений в паз машини. На стержні 27 гвинтом 7 закріплена муфта 25, а до неї двома гвинтами прикріплений послаблювач 28 верхньої нитки. Палець 10 муфти 25 теж вставлений в паз машини, що попереджує поворот лапки 30 кругом своєї осі. Зверху в лунку стежня 27 вложено шарик 9, на який надавлює пластинчаста пружина 23, надіта на гвинт 22. В пружину впирається регульовочний гвинт 14, створюючи тиск лапки 30 на матеріали. Підйом лапки може створюватись вручну за допомогою повороту по годинниковій стрілці ричага 24, закріпленого по осі 2, і кулачка 5, натискаю чого на палець 8 кронштейна 26. Одночасно кулачок 4 натискає на послаблюючий стержень регулятора натягу і виникне послаблення натягу верхньої нитки. Кулачок 4 до пальця 8 прикріплений гвинтом 6. Пружина 3 служить для переміщення кулачка 5 направо під площину пальця 8.

У вузлі лапки застосовується пристрій для колісного підйому лапки. До пальця 8 кронштейна 26 з допомогою шарнірного гвинта приєднана нижня головка кріплення 11, верхня головка надіта на стержень 12, який приварений до ричага 21. Ричаг утримується на двох шарнірних гвинтах 13, 15. В отвір відростка ричага 21 встановлений верхній кінець тяги 17. Положення фіксується розводним штифтом 16. Нижній кінець тяги проведений під платформу машини, на його надіті пружина 18 і шайба 19. В отворі тяги встановлений розводний штифт 20.

При натисканні на ричаг для колінного підйома лапки (по будові такий самий, як в машині 1022 М кл. ), тяга 17, підіймаючись, повертає ричав 21 проти годинникової стрілки. Кріплення 11 через кронштейн 26, муфту 25 і стержень 27 піднімає лапку 30

коли тиск на ричаг для колінного підйому припиняється, пружина 23 опускає лапку, а пружина 18 через тягу 17 повертає ричав 21 по годинниковій стрілці.

 

Мал. 10. Вузол лапки машини 97 А кл. :

а – структурна схема; б – конструктивна схема

Тиск лапки на матеріали регулюється гвинтом 14. Висоту підйому лапки над голковою пластиною і положення ріжків лапки відносно лінії руху голки регулюють вертикальним переміщенням муфти 25 після ослаблення гвинта 7 або поворотом стержня 27.

 

4. Примусова автоматична система змазування

Для забезпечення автоматичної подачі масла до поверхонь що труться деталей застосовують лопастний (шиберний) насос 10 (мал. 11).

 

Мал. 11. Система змазки в машині 97 А кл.

Корпус насоса 10 через кутник 8 прикріплений внизу до платформи машини. Лопастини насоса отримують обертання з розподільчого валу через черв’ячну передачу. Масло надходить насосом через розподільчі пластмасові маслопроводи і просочується по трубопроводу 11 через фільтр 12, опущений в картер з маслом. Цей картер з’ємний і розміщений в ніші промислового столу під платформою машини. Насос складається з двох частин: нагнітаючої (нижньої) і всмоктуючої (верхньої), призначеної для всмоктування накопиченої змазки в нижній порожнині фронтальної частини. Через трубопровід 19, всмоктуючу частину насоса 10 і маслопровод 9 масло поступає в картер. Масло із нагнітаючої частини насоса 10 по маслопроводу 6 подається в трубку 3, вставлену в отвір рукава машини. З трубки 3 через калібрований отвір масло струменем

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы