Международное частное право к.р

 

План

11 Варіант

  1. Дати характеристику колізійним прив’язкам, які застосовуються до регулювання трудових відносин в міжнародному приватному праві.
  2. Як право України регулює питання особистих і майнових прав подружжя, одним з яких є іноземець.

 

 

  1. 1.     Дати характеристику колізійним прив’язкам, які застосову­ються до регулювання трудових відносин в міжнародному приватному праві.

Внаслідок міграції на території кожної держави світу створюються бі­льші або менші прошарки іноземних громадян, які постійно або тимчасово знаходяться на території даної держави й вступають у трудові відносини з місцевими роботодавцями. При виникненні трудових відносин постає питання – праву якої держави повинні підкорятися ці відносини? Завданням трудової підгалузі права є створення норм та нагляд за їхнім виконанням. Міжнародне трудове право вирішує глобальні завдання – яким чином сприяти розвитку трудового законодавства у напрямку зрівняння національних й міжнародного законодавства. А міжнародне приватне право вирішує питання право якої держави слід застосовувати?

На мігрантів дія національного законодавства не розповсюджується. Мігранти одержують спеціальний статус: в одних до них застосовується національне законодавство, в інших – судове.

Для трудових правовідносин виділяють дві колізійні прив’язки:                  -  закон держави місця роботи ("lex loci laboris”) – створює національний рівень щодо мігрантів;

-  закон держави, яка направила робітника на працю ("lex loci delegatio­nis”).

За специфікою трудової діяльності деякі мігранти змушені виконувати свою роботу не в одній державі, а в декількох. У таких випадках застосовуються наступні прив’язки:

· закон місця знаходження роботодавця;

· закон прапора.    

Ці дві прив’язки застосовуються як додаткові

Трудові відносини з іноземним елементом у національному законодав­стві

Стаття 43 Конституції України:

  "Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.                            Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки й перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.        Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. ·       Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. ·   Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах забороняється. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.        Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом”.  

Правовий режим іноземців залежить від їхньої категорії, на які законодавство розділяє іноземців:

біженець;

іноземці;

особи без громадянства;

іноземні громадяни – стаття 83 Закону: "Іноземці, які постійно прожива­ють в Україні, мають право працювати на підприємствах, в установах і організаціях або займатися іншою трудовою діяльністю на підставах і в порядку, встановлених для громадян України”;

тимчасово прибулі – стаття 83 Закону: "Іноземці, які іммігрували в Україну для працевлаштування на визначений термін, можуть займатися трудовою діяльністю відповідно до одержаного у встановленому порядку дозволу на працевлаштування”.

Закон не містить колізійного регулювання, через що виникають труднощі.

Щодо питання українців за кордоном, то коли існує договір України про взаємодопомогу – питань не виникає.

Стаття 42 Мінської конвенції: "сторони трудових відносин можуть підкорити їх обраному за взаємною згодою законодавству (принцип автономії волі). Якщо вибір законодавства не здійснено, тоді укладання, зміна,

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные