Международное страхование в сфере валютно-финансовых отношений

в майбутньому.

Компенсація буде виплачена після того, як інвестор передасть МАГІ своє право на повну чи часткову власність в експропрійованих інвестиціях.

Страхування ризиків, пов’язаних з війною і громадськими заворушеннями, захищає інвестора від ушкодження, руйнування чи зникнення основних фондів в результаті війни чи громадських заворушень в країні, що розвивається. Страхування поширюється на випадок революції, повстання, військового перевороту, саботажу чи терористичних актів. При страхуванні інвестицій в основний капітал підприємства, МАГІ виплатить потерпілій стороні суму меншу номінальної вартості інвестицій і вартості заміни основних фондів. По ушкоджених основних фондах виплачується вартість їх ремонту. При страхуванні позик і гарантій по позиках МАСД виплатить потерпілій стороні суму позики і несплачений процент, якщо невиплати стали прямим наслідком збитків, нанесених основним фондам війною чи громадянськими заворушеннями.

Цей вид страхування покриває на термін до одного року випадки, які можуть перервати роботу над проектом і потягти за собою неможливість продовження роботи над цим проектом з фінансових міркувань. Виплата буде проведена тільки у випадку, якщо проект стане повністю збитковим і буде в розмірі номінальної вартості застрахованих інвестицій. При страхуванні позик та гарантій по позиках МАГІ виплатить потерпілій стороні суму позики і несплачений процент, якщо невиплати стали прямим наслідком призупинення роботи над проектом.

Страхування ризиків, пов’язаних з порушенням умов контракту, захищає інвестора від втрат, які виникли в результаті порушення умов чи розриву контракту з боку уряду країни, в яку був вкладений капітал

В цих випадках потерпіла сторона повинна спочатку отримати присудження збитків в Арбітражі. Якщо після відведеного в рішенні Арбітражу часу збитки не будуть відшкодовані, то МАГІ виплатить компенсацію.

МАГІ проводить страхування будь-яких нових інвестицій будь-якого члена МАГІ в будь-яку країну, що розвивається, яка є членом МАСД, додаткових інвестицій, направлених на розширення, модернізацію чи зміну капіталізації проекту або на придбання державних підприємств, які приватизуються.

Капітал, який інвестується, може бути в формі основного капіталу, позик, які надають власники акцій, чи гарантій позик, виданих власниками основного капіталу, якщо ці позики надаються в середньому на термін до трьох років. Позики для клієнтів, котрі не пов’язані з даним проектом, також можуть бути застраховані при умові одночасного страхування основного капіталу в цьому проекті. Страхування покриває і інші форми інвестування, включаючи технічну допомогу, контракти з надання послуг з менеджменту, угоди про ліцензування і про відкриття мережі підприємств при умові, що вони будуть укладені на термін не менший трьох років і оплата послуг буде безпосередньо залежати від доходності проекту.

Оскільки кінцевою метою діяльності МАГІ є забезпечення економічного зростання та розвитку, то проекти, які страхуються, повинні відповідати жорстким фінансовим економічним і екологічним вимогам. Вони також повинні допомагати країні, що розвивається, в створенні робочих місць, в технічному оснащенні виробництва і в розвитку експорту.

Максимальний розмір страхування по окремому проекту – 50 млн. доларів.

Застрахувати свої інвестиції може будь-який інвестор будь-якої країни – члена МАГІ, крім тієї країни, в яку вкладаються кошти. Корпорація може отримати страховку, якщо вона була зареєстрована чи проводить основну частину операцій в

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы