Меры процессуального принуждения, основания их применения и виды

План

1. Поняття заходів процесуального примусу, підстави їх застосування та види

2. Порядок застосування окремих заходів процесуального примусу

Використана література 


1. Поняття заходів процесуального примусу, підстави їх застосування та види

 Заходи процесуального примусу - встановлені законом про­цесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства.

Перелік заходів процесуального примусу передбачено у ст. 91 ЦПК.

До них законодавець відносить:

1) попередження;

2) видалення із залу судового засідання;

3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;

4) привід.

Підстави застосування заходів процесуального примусу:

-  реалізація принципу поваги до суду;

-  необхідність дотримання порядку у судовому засіданні;

- необхідність забезпечення додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій;

- виховна мета;

- необхідність дотримання адвокатами, прокурорами пра­вил професійної етики.

- спрямованість на забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин справи.

Крім головуючого (ст. 160 ЦПК), за дотриманням порядку в судовому засіданні слідкує судовий розпорядник (ст. 49 ЦПК), на якого покладається обов'язок забезпечувати належний стан залу судового засідання, слідкувати за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання. Але лише голо­вуючий за ч

4 ст. 160 та ч. 2 ст. 90 ЦПК може вживати необхід­них заходів примусу для забезпечення в судовому засіданні на­лежного порядку, шляхом постановлення ухвали. Судовий розпорядник може лише виконувати ухвалу суду про застосуняння певного заходу примусу. Наприклад, якщо особа добро­вільно не залишить зал судового засідання, то вона видаляєть­ся із залу судовим розпорядником у примусовому порядку.

До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів процесуального примусу за одне й те саме правопорушення. Якщо особа порушує порядок в судовому засіданні, наприклад викрикує з місця, коментує показання свідка (одне правопо­рушення), то суддя спочатку робить їй попередження саме за це правопорушення та попереджає, якщо вона не поводитиме себе належним чином, продовжуватиме порушувати порядок, то суд видалить її із залу. Коли особа не реагує на попереджен­ня судді, наприклад встає з місця, продовжує ходити по залу судового засідання, вчиняє бійку із стороною чи свідком, і та­ким чином допускає інше правопорушення, тоді до неї може бути застосовано такий захід процесуального примусу, як ви­далення із залу судового засідання.

 

2. Порядок застосування окремих заходів процесуального примусу

Заходи процесуального примусу застосовуються судом не­гайно після вчинення порушення шляхом постановлення ух­вали.

Попередження і видалення із залу судового засідання

У статті 92 ЦПК закріплено процедуру застосування двох заходів процесуального примусу, передбачених у ст. 91 ЦПК, у певній черговості. Спочатку здійснюється застосування та­кого заходу процесуального примусу, як попередження до учасників цивільного процесу та інших осіб, присутніх у судо­вому засіданні, за порушення порядку під час судового засі­дання або невиконання ними розпоряджень головуючого

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные