Методика оперативного исправления топографических карт с применением геоинформационных технологий

Зміст 

Вступ 

1. Технологія оперативного виправлення топографічних карт у військах.  

2. Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням інструментальної ГІС.  

3. Реалізація автоматизованої методики оперативного виправленн топографічних карт засобами інструментальної ГІС "Панорама" 

Висновки

Література 


Вступ

Топографічна карта є одним з основних засобів оцінки місцевості і управління військами. Зміст топографічної карти відображає фактичний стан місцевості і, в першу чергу, основних її елементів, що мають важливе значенн для орієнтування і пересування військ. Під впливом природних факторів, в результаті людської діяльності та бойової діяльності військ на місцевості відбуваютьс зміни. З метою швидкого приведення змісту основних елементів топографічних карт у відповідність до місцевості виконується їх оперативне виправлення. Ця робота регламентується чинними нормативними документами [1-3] і здійснюєтьс частинами і підрозділами військової топографічної служби (ВТС) з використанням приладів і обладнання, яке є на озброєнні.

Створені карти, як правило, відповідають вимогам до точності нанесення змін, але традиційна методика виконання робіт вимагає значних затрат часу на виготовлення та доведення до підрозділів. Цей недолік можна усунути шляхом впровадження нових методів опрацювання даних з використанням електронних карт.

В даній статті пропонується методика автоматизованого оперативного виправлення топографічних карт, яка базується на сучасних досягненнях в галузі цифрової обробки знімків та застосуванні геоінформаційних технологій в картографії

1. Технологія оперативного виправлення топографічних карт у військах.

З метою виявлення особливостей та недоліків існуючої технології детальніше розглянемо процес виготовлення оперативно виправлених топографічних карт.

Оперативне виправлення топографічних карт виконується шляхом внесення в тиражні відбитки карт найбільш важливих змін, що відбулися на місцевості, а також додаткових даних і характеристик, які необхідні військам при виконанні бойових завдань та задач бойової підготовки. Оперативному виправленню підлягають карти всього маштабного ряду до 1:100 000 включно. В разі необхідності, можуть виправлятись також топографічні карти масштабу 1:200 000. Щоб забезпечити узгодження змісту цих карт, внесення змін рекомендується проводити одночасно в тиражні відбитки карт усіх масштабів .

Оперативне виправлення проводиться на найбільш важливі дл військ райони: в мирний час на райони розташування і зосередження військ, навчальних полів та полігонів, а у воєнний час - на смуги бойових дій військ, на окремі напрямки, рубежі, вздовж напрямків основних комунікацій, тощо. Оперативне виправлення проводиться за наступною схемою (рис. 1).

Збір інформації про зміни місцевості здійснюєтьс в мирний час в межах території оперативного командування (ОК), а у воєнний час – в межах полоси бойових дій військ ОК. Частини ВТС ведуть збір інформації про зміни місцевості в закріплених за ними районах. Для цього виконуютьс різні види геодезичних робіт, використовуються карти та матеріали спеціального рекогностування. Необхідну повноту і точність оперативного виправлення топографічних карт забезпечують: матеріали аерофотознімання; матеріали топографічного зніманн (оригінали і копії), виконаного частинами ВТС, підприємствами державної геодезичної служби чи інших відомчих організацій (проектних, відповідних служб міністерств і відомств); дані розвідки (інженерної, артилерійської, радіотехнічної, радіолокаційної та інших); матеріали польового обстеження за основними маршрутами на

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные