Методика оперативного исправления топографических карт с применением геоинформационных технологий

автомобілі або з застосуванням вертольотів; іноземні топографічні і спеціальні карти і плани. Для встановлення кількісних і якісних характеристик, а також власних назв об'єктів, додатково використовують довідкові матеріали.

Виявлені зміни місцевості, після систематизації та аналізу вихідних матеріалів, наносяться в топографічному відділі штабу ОК або за його завданням в одній із підлеглих йому частин ВТС на листи альбому чергових карт.

Альбоми чергових карт на територію військового округу або смугу бойових дій складаються із тиражних відбитків листів топографічної карти масштабу 1:50000 або1:100000 і служать для оцінки відповідності змісту топографічних карт (що є на постачанні військ) обстановці на місцевості. Результатом оцінки є прийняття рішення про оперативне виправлення або оновлення аркуша топографічної карти.

Найважливіші зміни місцевості відображаються спеціальними умовними знаками [1] або умовними позначеннями для топографічних карт і наносятьс (червоним кольором) на чергові карти альбому. Повнота відображення змін може уточнюватися в залежності від конкретних умов обстановки, наявних вихідних матеріалів, часу і сил, які є в розпорядженні для виконання робіт з оперативного виправлення. Середні похибки нанесення нових об'єктів чи змінених елементів місцевості відносно найближчих контурів, які збереглися, не повинні перевищувати 1,0 мм для рівнинної місцевості і 1,5 мм для передгірських та гірських районів і піщаних пустель. Дані з чергових карт використовуються далі в процесі оперативного виправлення без уточнення.

Дані, отримані з недостовірних джерел, наносяться на листи чергових карт синім кольором і підлягають уточненню під час оперативного виправленн (за аерофотознімками або безпосередньо на місцевості).

Складовою частиною чергової карти альбому є формуляр, в який заносяться виявлені зміни місцевості. Формуляр – окремий лист або таблиц на звороті тиражного відбитку

Кожна зміна реєструється в формулярі під унікальним номером, який проставляється також на тиражному відбитку карти (біля відміченої зміни).

Створення оригіналів змін виконується перенесенням змін із відповідних листів альбому чергових карт. Оригінали змін поділяютьс на складальні та видавничі.

Картографічною основою для виготовлення складальних оригіналів служать тиражні відбитки топографічних карт, що підлягають оперативному виправленню. Вибір способу створення складальних оригіналів змін залежить від об'єму і характеру змін місцевості, якості вихідних матеріалів, наявних технічних засобів і може виконуватися такими методами: окомірно, за допомогою пропорційного циркуля, безпосереднім копіюванням змін місцевості на просвіт, оптичним проектуванням. Створення складальних оригіналів змін з використанням аерофотознімків передбачає також камеральне дешифрування найбільш важливих елементів місцевості та нанесенн результатів дешифрування на аерознімках олівцем з дотриманням спеціальних умовних позначень або в умовних знаках для топографічних карт [2]. Перенесенн результатів дешифрування на оригінал створеної карти виконується оптичним проектуванням, або за допомогою пропорційного циркуля.

Копії складальних оригіналів, виготовлені на креслярському пластику, вважаються видавничими оригіналами.

Оформлення і зведення оригіналів змін проводиться за сторонами рамок суміжних листів карт. Зведені оригінали змін викреслюються тушшю червоного кольору на тиражних відбитках картографічної основи, потім переносяться на видавничі оригінали шляхом копіювання змін на пластик. Пояснювальні підписи, підписи назв і характеристики об'єктів викреслюються на основі або виготовляютьс на фотопапері зі зйомним фотоемульсійним шаром і наклеюються на основу.

Створені в такий спосіб карти відповідають вимогам до точності нанесення змін місцевості, але технологічний процес

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные