Методика оперативного исправления топографических карт с применением геоинформационных технологий

переопізнання відповідних точок на растровому знімку та черговій векторній карті. Відтрансформований растр зберігається системою автоматично зі збереженням елементів трансформування, тому наступне його додавання до відкритої векторної карти району робіт забезпечує автоматичне орієнтування растру.

Процедура виправлення топографічної карти передбачає внесенн змін в окремий шар електронної карти (в термінах ГІС "Панорама" – користувацький шар). Користувацький шар створюється при відкритій базовій (черговій) електронній карті шляхом вибору в меню "Файл" пункту "Создать">"Пользовательскую карту". При цьому в шар користувацької карти автоматично копіюється електронний класифікатор базової карти, який в цифровому виді містить опис шарів векторної карти, коди об'єктів та їх умовні позначення, перелік стандартних семантичних характеристик об'єктів та їх значення. Умовні позначення об'єктів можуть бути представлені в двох видах: для відображення карти на дисплеї та для виводу на друкуючі пристрої чи плотер.

ГІС "Панорама" містить електронні класифікатори топографічної інформації для карт і планів масштабів 1 : 500 - 1 : 10000 і для карт масштабів 1 : 25000 - 1 : 1000000. Ці класифікатори в процесі виправлення топографічної карти використовуються для визначення складу об'єктів та виду відповідних їм умовних знаків. При складанні цифрових карт і планів спеціального призначення, якими є військові топографічні карти, в ГІС "Панорама" рекомендується створювати нові або доповнювати стандартні класифікатори для визначення виду спеціальних умовних знаків. Тому в середовищі Редактора класифікатора нами був створений електронний класифікатор спеціальних тактичних умовних знаків, які використовуютьс для військових топографічних карт (рис. 6).

Для нанесення тактичної обстановки ( об'єктами тактичної обстановки є бойові порядки противника, одиничні та групові цілі - танки, бойові машини піхоти, автомобілі, гармати, елементи інженерного обладнанн - мінні поля, загородження, райони розташування військ, тощо) в процесі виправленн топографічної карти в середовищі ГІС "Панорама" необхідно виконати такі дії:

  1. Відкрити чергову векторну карту району робіт.
  2. Створити користувацький шар, підключивши в процесі створення файл заздалегідь cкоректованого класифікатора карти (*. rsc), що містить спеціальні умовні позначення тактичних об'єктів
  3. Додати до вікна карти растровий фотоплан на район аерофоторозвідки або прив'язане зображення окремого знімка.
  4. Налагодити зображення растру у вікні документу (яскравість, контраст, масштаб відображення), для неякісного зображеня можлива процедура його покращення.
  5. Активізувати Редактор векторної карти .
  6. Вибравши на знімку тактичний об'єкт та відповідний до типу тактичного об'єкта шарт класифікатора, що містить умовне позначення, нанести об'єкт на користувацький шар карти. На рис. 8а показано процес нанесення об'єкта "танк в окопі".
  7. Продовжувати нанесення інших об'єктів, після чого вийти з Редактора карти. Користувацький шар зберігається автоматично.

Користувацький шар в наступних сеансах роботи можна відкривати як самостійний документ або разом із базовою картою, на основі якої він був створений.

На рисунку 8б відображено тематичний (користувацький шар) чергової карти з нанесеними об'єктами тактичної обстановки. На рисунку 8в показано приклад виправленого фрагменту електронної топографічної карти (спецкарта з нанесеним положенням автомобілів), яка отримана шляхом накладання листа базової карти з таблицею вибірки із користувацького шару змін.

Рис. 8. Відображення окремих операцій оперативного виправлення топографічної карти за матеріалами аерофоторозвідки

Висновки

Запропонована технологія дозволяє підвищити точність нанесенн змін місцевості на топографічні

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные