Методика оперативного исправления топографических карт с применением геоинформационных технологий

карти, істотно скоротити тривалість виготовленн оперативно виправленої карти, аба інших спецкарт, підвищити якість робіт. Використання методів та програмного забезпечення геоінформаційних технологій надає автоматизованій методиці оперативного виправлення карт такі істотні переваги:
 1. Стає можливою автоматизація процесів систематизації, аналізу та обліку даних про зміни місцевості та тактичної або іншої обстановки (на базі електронної карти).
 2. Виключається процес виготовлення складального оригіналу (суміщенний з процесом нанесення змін на чергову карту).
 3. Процес виготовлення видавничого оригіналу більше не вимагає трудомістких і рутинних операцій копіювання змін (з паперових листів складального оригіналу на пластик) і зводиться до операцій простого вибору необхідних елементів шарів електронної карти, що повинні відображатись на оперативно виправленій або іншій спец карті.
 4. Появляється можливість швидкого виготовлення комплексних спец карт (оперативно виправлена карта + карта розвідданих, оперативно виправлена карта + карта ділянки річки, оперативно виправлена карта + карта геоданих, тощо) в кількостях, необхідних окремим підрозділам.
 5. Виготовлення оперативно виправлених карт з розвідданими виконується в найкоротші терміни з часу надходження даних розвідки.
 6. Можливість паралельного виготовлення спеціальних карт для підрозділів: для підрозділів швидкого реагування – повнокольорові копії на принтерах (плоттерах), а для інших підрозділів – видавничий оригінал на прозорій плівці для наступного виготовлення тиражу традиційними поліграфічними засобами.
 7. При наявності засобів візуалізації електронних карт на озброєнні в підрозділах та частинах армії стає можливою оперативна передача даних про зміни місцевості (і найголовніше – про зміни тактичної обстановки) на магнітному носієві інформації або через відповідні мережі.

Для порівняння ефективності пропонованої методики з традиційною технологією за кількісними показниками необхідно провести дослідження на значній кількості реальних матералів. Проте, вже зараз вона впроваджуєтьс нами в навчальний процес в системі підготовки курсантів-топографів.


Література

 1. Руководство по картографическим и картоиздательским работам. - М. : РИО ВТС, 1985. - Ч. 9. - 212 с.
 2. Руководство по фототопографическим работам при топогеодезическом обеспечении войск. - М
  : РИО ВТС, 1983. - Ч. 3. - 102с.
 3. Инструкция по сбору информации об изменениях на местности и оперативному исправлению топографических карт. - М. : РИО ВТС, 1972. – 12с.
 4. Система "Карта 2000", версия 6. 64. Руководство пользователя. Ногинск, 2000.
 5. Геоинформационная система "Панорама". Обработка растровых изображений. Ногинск, 2000
 6. Геоинформационная система "Панорама". Технология создания электронных карт по материалам воздушного и космического фотографирования. Ногинск, 2000.
1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные