Microsoft Excel - работа с окнами

Зміст

Вікно програми.  

Робоча книга.  

Виділення елементів таблиці 

Заповнення вічок.  

Скасування операцій.  

Створення робочої книги.  

Відкриття робочої книги.  

Збереження робочої книги.

Закриття робочої книги.  

Завершення роботи з Microsoft Excel

Робота з вікнами.  

Поділ вікон.  

Створення нового вікна.  

Фіксація підвікон.  

Присвоєння імені вічку, інтервалу або формулі 

Створення приміток.  


Вікно програми

Microsoft Excel – табличний процесор, програма для створення й обробки електронних таблиць.

Microsoft Excel дозволяє працювати з таблицями в двох режимах:

¯  Обычный – найбільш зручний для виконання більшості операцій.

¯  Разметка страниц – зручний для остаточного форматування таблиці перед друкуванням. Межі поміж сторінками у цьому режимі відображаються синіми пунктирними лініями. Межі таблиці – суцільною синьою лінією, пересуваючи яку можна змінювати розмір таблиці

Для переходу поміж режимами Обычный і Разметка страниц використовуються відповідні пункти у меню Вид.

Під панелями інструментів Microsoft Excel за звичаєм знаходиться рядок формул, а у нижній частині вікна рядок стану. Щоб вивести або забрати ці рядки слід у меню Вид вибирати відповідні пункти: Строка формул або Строка состояния.  

Мал. 2. Вікно Microsoft Excel

Робоча книга

Файл у Microsoft Excel називається робочою книгою. Робоча книга складається з робочих аркушів, імена яких (Лист1, Лист2, …) виведені на ярликах у нижній частині вікна робочої книги (мал. 2). Натискаючи по ярликах, можна переходити від аркушу до аркушу усередині робочої книги. Для прокручування ярликів використовуються кнопки ліворуч горизонтальної координатної лінійки:

 

–         перехід до ярлику першого аркушу;

 

–         перехід до ярлику попереднього аркушу;

 

–         перехід до ярлику наступного аркушу;

 

–         перехід до ярлику останнього аркушу.

Робочий аркуш являє собою таблицю, що складається з 256 стовпців і 65536 рядків. Стовпці позначаються латинськими літерами, а рядки – цифрами. Кожне вічко таблиці має адресу, що складається з імені рядку й імені стовпця. Наприклад, якщо вічко знаходиться в стовпці F і рядку 7, то воно має адресу F7.

Виділення елементів таблиці

Одне з вічок таблиці завжди є активним, активне вічко виділяється рамкою. Щоб зробити вічко активним, потрібно клавішами керування курсором підвести рамку до цього вічка або натиснути на ньому мишею.

Для виділення декількох суміжних вічок необхідно установити покажчик миші на одному з вічок, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, розтягнути виділення на всю ділянку. Для виділення декількох несуміжних груп вічок слід виділити одну групу, натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, виділити інші вічка.

1 2 3 4 5