Миграционные потоки

Зміст

Міграційні потоки. Напрямки та інтенсивність міграції 1

Зовнішня міграція. 2

Трудова міграція. 2

Міграційні потоки. 3

Напрямки міжнародних міграційних потоків. 4

Міграційні процеси у світі 8

Міграційні потоки. Напрямки та інтенсивність міграції

Масові переміщення робочої сили на великі відстані і на тривалий час є незаперечним фактом минулої і дійсної історії людства. Теперішнє негритянське населення США, Канади й інших країн американського континенту в основі своєї є нащадками рабів, котрих насильно вивозили у свій час з Африки работоргівці.

Після скасування рабства новий потік переселенців попрямував із Старого світла в Новий. Протягом десятиліть мільйони людей із Європи направлялися в обидві Америки й Австралію. Населення таких країн, як США, Канада й Австралія цілком сформувалося за рахунок іммігрантів. Поряд із такого роду глобальними переміщеннями робочої сили існувало й існує локальне переселення населення. Так, революція в Росії в жовтні 1917 р. породила першу хвилю масового виходу людей із країни. Друга хвиля прийшлася на роки другої світової війни, а третя - спостерігається в даний час.

Зрозуміло, що значні переміщення робочої сили, якими б причинами вони не були обумовлені, мають серйозні соціально-економічні наслідки і з цього погляду становлять інтерес для економічної науки.

Під міграцією робочої сили розуміється переміщення працездатного населення з країни в країну на тривалий термін, звичайно не менше року. Розрізняють  внутрішню міграцію, коли населення переміщається між окремими регіонами усередині країни, і зовнішню міграцію, пов'язану з переїздом робочої сили з однієї країни до другої.

Об'єктом нашого розгляду буде винятково зовнішня міграція.

 Зовнішня міграція

Зовнішня міграція має дві сторони:

1)

kiev. ua/courses/2/Inter_econ/info/Lectures/themes/slovnik. htm#%D0%95">еміграція, тобто виїзд працездатного населення з країни перебування для довгострокового або постійного проживання в іншу країну;

2) імміграція, тобто приїзд робочої сили в дану країну через кордон.

Розрізняють, далі, поворотну і безповоротну міграцію.

Поворотною міграція буде в тому випадку, якщо мігранти після закінчення якогось періоду часу повертаються на батьківщину.

Якщо ж вони залишаються в країні, що їх приймає, назавжди, то така міграція для країни перебування буде безповоротною.

Нарешті, виділяють переселенську і трудову міграцію.

Переселенську міграцію утворюють люди різних поколінь, пов'язані родинними узами, що змушені змінювати по якимось причинам місце постійного проживання. Переселенська міграція часто буває безповоротною.

Трудова міграція

Трудова міграція утворюється людьми працездатного віку, що покидають країну перебування звичайно в пошуках більш високого заробітку на певний строк. Вони не втрачають зв'язків із батьківщиною, посилають грошові перекази родичам і друзям і після закінчення терміна контракту повертаються на батьківщину. Тобто трудова міграція, як правило, є поворотною. У функціонуванні сучасного світового господарства усе більш важливу роль грає не переселенська, а трудова міграція. Переселенська ж міграція, що переважала в недавньому минулому, відходить на другий план.

Якщо в області спрямування міжнародних потоків товарів і послуг пануючою тенденцією є лібералізація зовнішньоторговельних зв'язків, то стосовно до переміщення робочої сили діє система державного і міждержавного регулювання міграції, що розвивається убік жорсткості. Часи, коли міграція була вільною, давно пройшли. Зараз усі країни світу, стурбовані масштабами міграції, що зростають, вводять все більш витончені

1 2 3 4 5 6 7