Международная система охраны авторского и смежных прав

Зміст

 

Вступ. 3

1. Міжнародна система охорони  авторського та суміжних прав. 5

2. Актуальні проблеми охорони  авторського та суміжних прав. 15

3. Соціально-політичні передумови  вдосконалення
    кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав. 20

Висновки. 23

Список літератури. 25

 Вступ

 В сучасних умовах в усьому світі серед всіх інших видів власності (нерухомість, банківський і промисловий капітал, цінні папери тощо) все більш істотного значення набуває власність інтелектуальна.

Питання охорони та використання інтелектуальної власності відіграють все більше важливу роль у комерційній, підприємницькій, виробничій і зовнішньоекономічній діяльності підприємств та організацій всіх форм власності

Із цієї причини всім тим, хто займається, або готується до подібного роду діяльності, необхідно досить чітко уявляти собі, що таке інтелектуальна власність, в чому полягає її сутність, як вона охороняється та до яких серйозних матеріальних втрат може привести порушення її прав.

Сучасна міжнародна система охорони інтелектуальної власності – це сукупність міжнародних угод, які регулюють основні правила та принципи  охорони наступних об’єктів інтелектуальної власності:

v літературних, художніх та наукових творів;

v виконавчої діяльності артистів, звукозапису, радіотелевізійних передач;

v винаходів у всіх галузях людської діяльності;

v наукових відкриттів; промислові зразки;

v товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень.

 Одними з найважливіших об’єктів інтелектуальної власності, які охороняються міжнародним законодавством, є авторське право та суміжні права. В сучасних умовах необхідно володіти інформацією не тільки про особливості роботи системи охорони авторського та суміжних прав, але й дослідити як проблеми охорони авторського та суміжних прав, так і Соціально-політичні передумови вдосконалення кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав.

1. Міжнародна система охорони 

авторського та суміжних прав

 Авторські права – це сукупність правочинів автора (правовласника), закріплених чинним законодавством і спрямованих на використання добутку, а також на реалізацію особистих немайнових прав автора.

Виникнення авторських прав безпосередньо пов'язане з фактом створення твору. При цьому не потрібно якого-небудь спеціального оформлення або реєстрації. Твір вважається існуючим з моменту його фактичного створення. Але, якщо автор бажає вступити в авторське суспільство, це потребуватиме укладання договору.

Суб’єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті Закону України «Про авторське право і суміжні права», їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права. [11]

Об’єктами авторського права є твори в галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

ü літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

ü виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

ü комп’ютерні програми;

ü бази даних;

ü музичні твори з текстом і без тексту;

ü драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

ü аудіовізуальні твори;

ü твори образотворчого мистецтва;

ü твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

ü фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

ü твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные